Barmhärtighet

MercySammanhang: Denna undervisning delade jag på Bibelskolan TPL dit jag var inbjuden att undervisa.

Barmhärtighet: barm och hjärta – sätet för våra ädlaste känslor.

Inledning

Jag skall tala om barmhärtighet….

Barmhärtighet är en av de 3 viktigaste sakerna som Gud vill lära oss i sitt ord.

Matt 23:23-24 “Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och kummin men försummar det som är viktigast i lagen: rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Ni blinda ledare! Ni silar mygg och sväljer kameler”

När vi läser bibeln bör vi tänka på att det är dessa tre saker som Gud främst vill ha fram i sitt ord, för att vi skall få in dem i våra liv.

Det är framförallt här vi har striden inom oss med världslighet, vad köttet vill och vad Gud vill:
Rätten – vad som är sant vs. det som känns rätt
Troheten – av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd vs. både Gud och mammon
Barmhärtigheten – att fylla andras behov vs. att hälla på mer i mitt eget överfulla glas

Fördelningen när det gäller viktighet är 1/3 – 1/3 – 1/3, inte 80,19,1% !!!

Att leva i detta är som en trebent pall! (Jonglören – det är jobbigt och svårt att bara använda pallen med bara två eller ett ben.)

Glömmer ni allt annat jag säger idag, så kom ihåg detta!

Om Gud

Barmhärtighet – Guds främsta egenskap

Var för vill Gud lära oss om barmhärtighet? Räcker det inte med att tro på honom och att handla rätt? Fariseerna trodde det, eller åtminstone hade sitt fokus på det.

Gud vill lära oss barmhärtighet, för att det är hans främsta egenskap!

Mose vill gå in i en djupare relation med Gud. (2 Mos 33:7-34:29)
Han hade redan talat med honom ansikte mot ansikte, som en man med en annan. Ändå säger han: “Låt mig få veta dina vägar och lära känna dig… Låt mig få se din härlighet.”

När Gud vill tala om för Moses vem han verkligen är, så är det det första Han säger:

2 Mos 34:6 “Och HERREN gick förbi honom där han stod och ropade: “HERREN! HERREN! – en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning, …”

Barmhärtighet är det som Gud först och främst skall tänka på då vi hör Hans namn och vill lära känna honom på djupet.

Ser man på det vi talade om tidigare, om rätten, barmhärtigheten och troheten, så är det lätt att gör kopplingen:
rätten – “inte låter någon bli ostraffad”
barmhärtigheten – “barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning”
troheten – “bevarar nåd mot tusenden”
Guds väsen – Barmhärtighetens väsen

Barmhärtighet är det som bäst kännetecknar Gud.

Ps 103:8-14 “Barmhärtig och nådig är HERREN, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder
och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden,
så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen,
så förbarmar sig HERREN över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade, han tänker på att vi är stoft.”

Han tänker aldrig – “Nu få det räcka – No more mercy!” Guds väsen ÄR barmhärtighet.
Han tänker aldrig – “Nu få de ta konsekvenserna av sina handlingar – Jag tänker inte lägga fingrarna emellan!” Guds väsen ÄR att lägga fingrarna emellan.
Han tänker aldrig – “Det kan de gott ha, för de har gjort så mycket ont!” Guds väsen ÄR att ta bort våra överträdelser
Gud känner oss – Han vet precis hur mycket nåd vi behöver. En obegränsad mängd!

Och det är precis lika mycket nåd som han vill att vi skall ge varandra. 70 x 7 räcker det?

Barmhärtighet – Fullhet

På berget uppmanar oss Jesus:

Matt 5:48 “Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig.”

men då han kör reprisen på slätten säger han:

Luk 6:36 “Var barmhärtiga så som er Fader i himlen är barmhärtig.”

Faderns fullhet är hans barmhärtighet – Jesus fullhet är nåd och åter nåd (Joh 1:16)

Denna barmhärtighet är något som Jesus uppmanar oss att ha och leva ut!

Om Jesus – tjänande

Tre saker står det om att han gjorde “ofta” eller “som hans sed var” (1917): Han bad ensam till sin fader, han byggde upp sina bröder i synagogan och han förbarmade sig över folket.

Tjäna Fadern i bön: Luk 22:39 (som vanligt)
Tjäna i församlingen: Luk 4:16 (som han brukade)
Tjäna bland folket: Matt 9:36, Matt 14:14, Matt 20:34, Mark 1:41, Luk 7:13,

Dessa tre tjänster som Jesus med sitt liv exemplifierar är lika viktiga för oss idag:

Fadern
Församlingen
Folket

Dessa tre samverkar så att de i par berikar den tredje:

* Fadern och folket berikar församlingen:

Kai nämde detta då han predikade om “Att komma ur slaveriet” (2004-01-25). Han sa “När vi kommer tillsammans och firar Gudstjänst, så har vi med oss det som vi har varit med om under veckan.” Och så tror jag att det är. Har jag varit i bön och tjänst i veckan blir min roll i vår Gudstjänst mycket mer aktiv, både utgivande och intagande.
* Församlingen och folket berikar vår relation med Fadern:

När vi kommer till Far med vår bön, kommer vi inte bara med våra själviska önskningar utan även böner för våra bröder och för de som vi vill nå bland folket med vår tjänst.

* Församlingen och Fadern berikar folket:

När vi tjänar människor har vi med oss det som finns på Faderns hjärta och våra bröders uppmuntrande ord och allt det goda vi får från varandra. För det står i Ef. 4:11-13 att vi skall “utrusta varandra till att utföra sin tjänst”.

I 1 Joh 2:6 står det något som du och jag måste ta ställning till och försöka förstå:

“Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. “

Tuffa pix, eller hur?

Jag tror att dessa tre tjänster sammanfattar Jesus liv, det liv vi är pliktiga att leva. Det är det jag tror.
Vill ni ha en minut att fundera på detta?

Jesus liv var en vacker balans mellan rätten, troheten och barmhärtigheten, mellan bör till Fadern, tjänst i församlingen och barmhärtighet mot folket.
Tre ord återkom ofta på Jesus läppar: Den minste, den siste och den förlorade. Dessa ord var på hans läppar, för dessa människor var på hans hjärta.
Hur förbarmade han sig då över dem? Framförallt genom två saker:
Han botade och uppväckte, dvs. Han betjänade dem med sina nådegåvor.
Han undervisade dem om Guds Rike

Och det är precis på detta sätt som vi skall göra! Ha honom som förebild.
Tjäna människor med det som du fått av Gud och berätta för dem om Guds Rike!
Jag har lätt att tjäna men lite svårare att berätta… Men så stötte jag på en stege som bröt de knutar jag haft om det. Så jag skall ta er med på en liten sidostig ett par minuter.

Avstickare: Tala om James Engels andliga besluts process skala:

-8 Medvetenhet om en högre makt men ingen kunskap om evangeliet.
-7 Begynnande medvetenhet om evangeliet.
-6 Medveten om evangeliets grunder.
-5 Förståelse av evengeliets innebörd.
-4 Positiv attityd till evangeliet.
-3 Beräknar kostnaden.
-2 Beslut att gensvara.
-1 Omvändelse och tro på Jesus.
PÅNYTTFÖDELSE
+1 Överväger sitt beslut
+2 Inlemmande i kroppen (församlingen)
+3 Ett liv av tillväxt i Kristus – lärljungaskap och tjänande

Vad är

Barmhärtighet – de klassiska sju barmhärtighets gärningarna.

Vad kyrkan väldigt tidigt kom fram till (ca 300 eKr):

Från Matt 25 kommer de första 6 (vi läser Matt 25 senare, jag lovar!):

1. Ge den hungrige mat
2. Ge den törstige att dricka
3. Välkomna främlingen
4. Kläd den nakne
5. Besök den sjuke
6. Besök den fängslade

Dessa 6 handlar om att fylla människors behov. Och när du lider brist på något är du fattig.

Pastor Kai har vid flera tillfällen sagt “Ser du ett behov, så fyll det” och det är precis detta som barmhärtighet handlar om. Att göra den fattige mindre fattig!

7. Begrav de döda. (Tilllagd på 300 talet. Tobits bok 1:17-18. Apokryf)

Om du nån gång funderat på varför man gräver ner döda kring vår kyrkor så är det därför.

Gjorde dessa barmhärtighet gärningarna så kom man till himmelen annars kom man till helvetet!

Tuffa pix, men så trodde man.
Jag har en stor hjältinna, (två faktiskt min fru också) och det är en liten kvinna som gav sitt liv för de fattiga och döende i Calcuttas slum. Moder Teresa. Finns det någon människa som jag kan titta på och se barmhärtighet så är det henne.
Moder Teresa, sa vid en resa till Baltomore, 1976:

“Om du aldrig har varit hungrig kan du inte förstå den fattige. Skicka inge pengar till oss. Den största fattigdom som finns är ensamhet. Och ni har mycket ensamhet här i ert land. Varje nation som dödar sina egna barn är den fattigaste av nationer. Om det finns en ensam person i ditt hem eller i din familj kommer du att dömas. Om det är en make/maka eller en gammal förälder som är ensam kommer du at dömas. Om det finns någon som lever på era gator utan någon omsorg och mänsklig värme kommer ni att dömas. Vår kallelse att vara “Missionaries of Charity” (“Barmhärtighetens Missionärer” -hennes ordern) är ingen speciell kallelse. Gud kallar alla att vara heliga. Helighet är en en enkel syssla för dig och mig.”

Helighet för henne var att göra barmhärtiga gärningar, goda gärningar.

Jag tror att det är så. Jag tror att Gud kommer att döma all vår obarmhärtighet.
Barmhärtighet – att välja att hjälpa och att välja att förlåta

Vad innebär då denna barmhärtighet som Gud vill lära oss?

Jesus ägnar två av sina liknelser till att försöka förklara detta för oss.

Den barmhärtiga samariern Luk 10:23-37

Av denna liknelse kan vi lära oss:

Barmhärtigheten väljer att se behovet och att fylla det, barmhärtigheten har tid.
Att barmhärtighet betyder att man behöver hjälpa. Direkt hjälp – men även vara beredd att betala priset för att det kan vara en lång process.
Barmhärtighet är inte bara en känsla, det är att handla enligt Guds vilja mot våra medmänniskor.
Den laglärde frågar “Vem är min nästa?” – Jesus vänder på frågan “Vem var en nästa för mannen?”. Gå du och gör som han!

Nattvandrarna – jag sätter mig i en position där jag kan vara en nästa.

Den obarmhärtige tjänaren Matt 18:21-25

Av denna liknelse kan vi lära oss:

Barmhärtigheten väljer att förlåta.
Att vi skall handla med andra som Gud handlar med oss (annars blir det omvänt). Vi skall komma ihåg att den obarmhärtige tjänaren var i förlåtelsen, precis som vi är.
Att barmhärtighet betyder att man behöver förlåta.
Att det inte handlar och känslor utan om val

Barmhärtighet – Att ge människan en andra chans

Joh 8:2-11

Sedan gick var och en hem till sitt, 1 och Jesus gick ut till Oljeberget. 2 Tidigt på morgonen kom han tillbaka till tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom, och han satte sig ner och undervisade dem. 3 Då kom de skriftlärda och fariséerna fram till honom med en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig 4 och sade: “Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning, när hon begick äktenskapsbrott. 5 I lagen* har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du?” 6 Detta sade de för att snärja honom och ha något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och skrev med fingret på marken. 7 När de stod kvar och frågade honom, reste han sig och sade: “Den som är utan synd må kasta första stenen på henne.” 8 Och han böjde sig ner igen och skrev på marken. 9 När de hörde detta gick de därifrån, den ene efter den andre, de äldste först, och han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. 10 Jesus reste sig upp och sade till henne: “Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig?” 11 Hon svarade: “Nej, Herre, ingen.” Då sade Jesus: “Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer!”

Jesus visade sin barmhärtighet på ett mycket radikalt sätt. Han fördömde synden utan att förden skull fördöma människan.

Vi skall inte slarva med synden, den skall nämnas vid namn. Men människan skall få en andra chans.

Jesus är den andra chansens stora förkämpe! Luk 13:6-9 Jesus vill ge människor en andra chans att bli det som Gud vill att de skall bli.

Du och jag skall som det nya förnundets tjänare på samma sätt försöka se det som Gud ser i en människa. Att profetiskt försöka se det som Gud ser. Och ge människan en andra chans att bli det.
Barmhärtighet – en Andens gåva

Vissa har barmhärtighet extra starkt på sitt hjärta:

Det finns ett tecken på detta precis som med de andra speciella gåvorna:

Rom 12:8 “… den som utövar barmhärtighet skall göra det med glatt hjärta”

Fisken i vattnet – upptäck din gåva och gå in i ett tjänande som är gjort för dig.

Jag är aldrig så glad och tillfreds i min ande som när jag kommer hem från en kväll i fängelset.

Men det är inte bara de som har fått gåvan som det gäller, utan alla….
Barmhärtighet – sättet att triumfera över domen (frihetens lag)

Barmhärtigheten gäller mig och dig!

Nu skall vi läsa det stycke som man på 300 talet hämtade de första 6 barmhärtighets gärningarna från.

Detta är ett tufft stycke för det handlar om dom, och vi vill inte dömas.

Får och getter… Matt 25:31-46

31 När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. 32 Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. 33 Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. 34 Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. 35 Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. 36 Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. 37 Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? 38 Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? 39 Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? 40 Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.
 41 Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. 42 Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. 43 Jag var främling och ni tog inte emot mig, naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. 44 Då skall de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? 45 Då skall han svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. 46 Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.”

Det underbara i detta stycke är att barmhärtigheten vi visar, visar oss vägen till Gud!

Jag visar barmhärtighet, jag fyller behov och jag märker inte ens att jag går på vägen mot Gud. Jag märker inte ens att jag gör det mot Honom. Inte för Honom, inte i hans ställe utan mot Honom. Det finns en underbar Gudsnärvaro när vi väljer att fylla andra människors behov. När vi bekämpar all slags fattigdom.

Jag tror att Gud dömer all obarmhärtighet. Precis som Gud är syndfri och inte kan umgås med syndiga, så är han barmhärtig och kan inte umgås med obarmhärtiga.

Barmhärtighet – den rätta fastan

Ibland fastar och ber vi för att komma närmare Gud och umgås mer med Honom.

Men verklig fasta är att visa barmhärtighet!

Jes 58:6-7

“Nej, detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor,
lös okets band, släpp de förtryckta fria,
bryt sönder alla ok,
ja, dela ditt bröd åt den hungrige skaffa de fattiga och hemlösa en boning,
kläd den nakne var du än ser honom
och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod. ”

Karl XII översättning fokuserar på Dig!

Den fastan – barmhärtigheten – att avstå inte bara från mat, utan från de orätta och försöka göra det orätta rätt – har med sig stora löften.

Jes 57:8 “… Din rättfärdighet skall gå framför dig och HERRENS härlighet skall följa i dina spår.”

Barmhärtighet (inte avsaknad av mat, som bara är det yttre tecknet) för med sig fantastiska löften. Ljus skall bryta fram, helande skall komma med hast och HERREN skall svara på min bön.
PAUS….
Barmhärtighet – att låta kärleken få fötter

Moder Teresa sa: “Tro i rörelse är kärlek, Kärlek i rörelse är tjänande.”

Det är rörelsen är barmhärtighet!

Barmhärtighet är Trons främsta och väsentligaste yttring. Jak. 2:1-26.

1 Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2 Anta att det vid er sammankomst kommer in en man i vackra kläder och med guldring på fingret och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. 3 Om ni då ser till den vackert klädde och säger: “Var så god och sitt, här är en bra plats,” men till den fattige: “Du kan stå där” eller: “Sätt dig vid mina fötter”, 4 har ni då inte kommit i strid med er själva och blivit domare som dömer partiskt? 5 Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom? 6 Men ni föraktar den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar? 7 Är det inte de som smädar det sköna namn som har nämnts över er?
 8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv*, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. 11 Han som har sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott, har också sagt: Du skall inte mörda.* Om du inte begår äktenskapsbrott, men mördar, är du en brottsling. 12 Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag. 13 Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen.

Gärningarna visar att det finns tro

(Dålig titel ovan, för det är inte vilka gärningar som helst utan barmhärtighet.)

14 Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? 15 Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen 16 och någon av er säger till dem: “Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta”, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? 17 Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar.
 18 Nu säger kanske någon: “Du har tro.” – Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall visa dig min tro genom mina gärningar. 19 Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar. 20 Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? 21 Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar, när han bar fram sin son Isak på altaret? 22 Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. 23 Så uppfylldes Skriften som säger: Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet,* och han kallades Guds vän. 24 Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. 25 Blev inte skökan Rahab på samma sätt erkänd som rättfärdig genom gärningar, när hon tog emot sändebuden och förde ut dem en annan väg? 26 Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död.
Jak 2:13 … den barmhärtige triumferar över domen!

Gärningarna som Jakob talar om är barmhärtighet. Inte strävanden att försöka förbättra sig själv, utan gärningar för att förbättra för sin medmänniska.

Rolig händelse – när vi rensade ogräs

Berätta om damen som såg det enorma jobb som låg framför oss och som skynda iväg med ett “Gud välsigne er”

Barmhärtighet – att välja att bära bördor

Gal. 6:2

Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.

Jesus lag är denna “Bär varandras bördor”.

Grynet show…

Det finns en andlig lag som fanns redan innan nåt annat var skapat: “Skit måste tas”. Grynet säger “Du skall inte ta nån skit”, men Jesus kom för att ta vår skit.

Att vända andra kinden till är bara en sak. Att rusa fram och säga “slå mig istället” är en annan.

Och vi är kallade att bära varandras bördor…
Barmhärtighet – en nödvändig del av en kristen livsstil

Barmhärtighetn tar sig ofta uttryck i det vi i bibeln kallar “goda gärningar”

Ett potpuri av dessa:

Ef 2:10 “Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem. “

– Vi är skapade…

Ef 4:32 “Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er.”

– Istället för bitterhet, häftighet, vrede och ondska.

1 Petr 2:12 “Uppför er väl bland hedningarna, så att de, när de anklagar er som förbrytare, ser alla goda gärningar ni gör och prisar Gud den dag han uppsöker dem. “

– Hedningarna ser vår barmhärtighet och kan i den känna igen Gud när han söker dem.

Hebr 10:24 “Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar.”

– Se din broder/syster och uppmuntra

Tit 2:7-8 “Förmana på samma sätt de yngre männen att i allt visa gott omdöme, och var själv ett föredöme i goda gärningar. “

– Vi skall vara föredömen för varandra….

Tit 3:4-8 “Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, 5 frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, 6 som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare. 7 Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och, som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet. 8 Detta är ett ord att lita på, och jag vill att du med kraft inskärper det, så att de som tror på Gud vinnlägger sig om att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna.”

– Till sist: Gud frälser oss inte på grund av våra rättfärdiga gärningar utan på grund av sin barmhärtighet, så att jag blir rättfärdig av nåd. Och när jag vet att det är så, då “vinnlägger” jag mig om att göra goda gärningar.
Endast den som tror lyder, endast den som lyder tror.

Hur då

** Att hantera sin tid och sina resurser så att de är andra till hjälp:

“År 1979 reste Moder Teresa till Norge för att mottaga Nobels Fredspris.
Där talade hon i mycket enkla ordalag om sin syn på människor, och medmänsklighet.
Hon bad till och med nobelkommittén att avbeställa middagen, och istället ge pengarna till hennes verksamhet. Den summan räckte för att ge 15.000 fattiga mat för dagen.”

Hon brukade säga “Ge tills det gör ont..”
** Att försöka se behov som människor har:

“Det finns en stor hunger efter kärlek. Det får vi alla uppleva i livet, smärtan, ensamheten. Då behöver vi modet att känna igen den. Den fattige kan finnas i din egen familj. Hitta dem, älska dem…”

Avslutning

Spela Charlotte Höglund låt (se nedan)

Det finns de omkring oss, som inte har det lika bra som oss. Tror du att de är viktiga för Gud? Är vi fokuserade på dem? Är de lika viktiga för oss, som de är för Gud?
Jag vill avsluta med två citat av Moder Teresa:

Gårdagen är borta. Morgondagen har ännu inte kommit.
Vi har bara idag, låt oss börja…

Det är inte hur mycket vi gör , utan hur mycket kärlek vi stoppar i det vi gör…
Det är inte hur mycket vi ger, utan hur mycket kärlek vi stoppar i det vi ger..

Tack.

Du är född för att leva i frihet, men förtrycks för din hudfärg och för det som du tror.
Du är slav bakom galler av fruktan bevakad och hotad i det land där du bor.
Du torteras för att bekänna det du aldrig någonsin gjort.
Du förnedras i din trånga cell din förtvivlans mörka ort.

Befria mitt folk! Befria mitt folk! Du som lever i överflöd.
Befria mitt folk! Befria mitt folk! Som får kämpa mot våld och död.

Du är född för att mättas av jorden, men du saknar så ofta både vatten och bröd.
Du står böjd över sopor och söker, din kropp är en skugga din, blick nästan död.
Och det barn du älskar och gett ditt namn söker mat från tomma bröst.
Dina tårar väter din trötta famn, vem ger hopp, vem ger tröst.

Befria mitt folk! Befria mitt folk! Du som lever i överflöd.
Befria mitt folk! Befria mitt folk! Som får kämpa mot svält och nöd.

Ditt kvävda skrik i förtryckets land ger mig aldrig någon ro.
Din tysta gråt på förtorkad jord kräver mer av mig än ord.

Befria mitt folk! Befria mitt folk! Du som lever i överflöd.
Befria mitt folk! Befria mitt folk! Som får kämpa mot våld och död.

Befria mitt folk! Befria mitt folk! Du som lever i överflöd.
Befria mitt folk! Befria mitt folk! Som får kämpa mot svält och nöd.”