Bergspredikans Kristus

E. Stanley JonesÄnnu en gammal favorit att läsas om och om igen. Stanley E. Jones fantastiska Bergspredikans Kristus är en blandning av teologi, bibelstudium och en praktisk kristen moral som Jones hittar i Matteusevangeliet 5-7. Boken kom till efter att Jones i samtal i samlingar vid Himalayas berg, funderat kring hur man kunde presentera evangeliet för människor i den hinduiska och muslimska kulturen.

Stanley E. Jones var metodist, teolog och brittisk missionär i Indien. Han var en nära vän till Mahatma Gandhi och hans familj. Under sin tid i Indien startade den kristna Ashram rörelsen och höll många interreligösa samtal kring tro och livsfrågor.

the christ of the mountTrots att boken är nästan 90 år gammal, är den mycket aktuell för oss som lever idag. Kan inte räkna gångerna jag refererat till denna bok i predikan och samtal.

Vi är i förtvivlat behov av en ny definition av vad, livets mål skall vara, ty det är mycket oklart och ovisst inom kristenheten.
Bibeln talar centralt och eftertryckligt om fullkomlighet som målet. Fullkomlighet står i detta sammanhang som “det fulländade livet” och är något hela skapelsen “sträcker sig efter”.
Jesus säger “Var fullkomliga, såsom er Fader är fullkomlig,” och bergspredikan är vägen att leva ett fulländat liv.