Who am I

En sång av Casting Crowns om hur stor Guds kärlek är och hur Han, trots vem jag är, älskar mig.

Who am I, that the Lord of all the earth
Would care to know my name,
Would care to feel my hurt?