En rysk pilgrims berättelser

Russian pilgrimJesus bönen. Om denna enkla men livsförändrande bön som är den centrala pelaren i ortodoxt böneliv handlar denna bok. Det är en reseberättelse om hur en munk, en pilgrim, söker att lära sig och följa den korta uppmaning Paulus ger Thessalonikierna i sitt första brev till dem: “Be ständigt” (1 Thess 5:17)

Hur är detta möjligt? Bokens huvudperson lär sitt hjärta att ständigt be Jesus bönen. Genom att upprepa denna bön, först medvetet, om och om igen, så gör han den till sitt hjärtas bön där varje slag blir en bön till Kristus. Hjärtat ber även om pilgrimen är sysselsatt med annat.

En rysk pilgrims berättelserHjälp på vägen får han av Bibelns, olika personer ha träffar, flera Igumer (abbotars) och den Kristna klassikern Filiokalians hjälp.

Bön, arbete och läsning formar hans liv i boken och ger mig som läsare en längtan efter ett djupare lärljungaskap där denna bön även får bli mitt hjärtas bön:

Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över mig syndare.