1:a Advent 2007

Maria

Sammanhang: Denna predikan hölls som avslutning på en första Adventsgudstjänst där Söndagsskolan framfört ett klassiskt julspel.

Maria fick bud av ängeln: “Herren är med dig, gläd dig. Du har fått nåd, var inte rädd” Sen talade ängeln om det omöjliga: ”Du skall få en son, Guds son, Jesus” Och Maria frågade: ”Hur då?” ”Genom den Helige Anden”, sa ängeln

Och Maria svarade ”Ja”

En bra början på en bra historia, Guds historia. Den visar på det sätt som Gud handlar med oss människor. För det sätt som Gud handlar med oss människor är tidlöst. Vi kan se det genom hela Bibeln och vi kan se det i våra egna liv.

Det första ängeln säger till Maria är att Gud vill ha gemenskap med henne, en relation ”Herren är med dig” och att hennes fel och brister är något han har förlåtit, ”Du har fått nåd”.

Samma sak säger Gud till dig och mig idag ”Ja vill vara med dig, jag har förlåtit dig. Du behöver inte vara rädd för mig utan var glad” Gemenskapen med Gud och nåden han ger oss är det vi framför allt behöver i våra liv. Det är den trygga klippan som inte vacklar, det starka fästet som skyddar och bevarar mig. Gemenskapen och nåden, är Guds trygga famn.

När Maria vilade i den famnen, vetskapen om att Gud var där och att han inte hade något annat än gott att säga om henne, så kunde ängeln visa henne Guds vilja för hennes liv. Han kunde säga henne ofattbara saker, underbara saker, saker som hon och hela skapelsen väntat på ända sen den dagen då allt gick fel. Ett stort ljus skulle tändas för de som vandrar i mörkret. Jesus, världens ljus, skulle födas.

Likadant är det idag, med dig och mig. Gud vill att vi skall vila i hans famn, det är det första och viktigaste. Det är då han viskar till oss, sin vilja med våra liv. Vilka underbara planer han vill ha tillsammans med oss. För de planer han har med dig och mig är att ljuset skall födas i våra liv. Att du och jag skall lysa, för att han som är ljuset bor i oss.

Maria funderade på det underbara och fantastiska som ängeln sa henne och kunde när hon tittade på sina egna förhållanden, sina egenskaper och livssituation inte förstå hur det skulle gå till. Inte så att hon tvivlade på att det skulle ske, hon fundera på hur… ”Hur skall detta kunna ske? Ingen har rört mig” frågade hon.

När Gud talar med oss idag, med dig och mig, så talar han ibland om saker som inte alls skulle funka i våra livssituationer och med våra förutsättningar. Kanske han kallar dig ut till tjänst, ”Hur skall detta kunna ske? Jag har inte förutsättningar att klara det” kanske vi frågar då.

”Genom den Helige Anden”, sa ängeln till Maria och Ordet blev kött. Det som med mänskliga ögon var omöjligt, blev möjligt genom den Helige Anden.

Hon tog emot Anden som gjorde henne fläckfri och hon blev templet där den himmelska höjdens Son tog sin boning.
Hon födde Honom som återupprättade Adams släkt.
Hon gav sitt bröst åt honom som har fyllt havens djup, hennes mjölk närde den som ger liv åt alla världar.
Hennes läppar fick nudda vid den, vars glöd får elds-änglarna att rygga tillbaka.

En juldags morgon.

”Genom den Helige Anden”, säger Gud till dig idag för att Ordet skall bli kött i ditt liv idag. Det som du ser som omöjligt idag, kommer du genom den Helige Anden se inkarneras, bli kött. När du säger ”Ja”.

Då får du, liksom Maria, bli bärare av Guds Ord.
Då får du, liksom Maria, föda det som den Helige Anden lagt ned i dig.
Då får du, liksom Maria, vårda det som Gud genom sin Ande skapat i ditt liv.
Då får du, liksom Maria, röra vid den kraft som skapat världen.

En juldags morgon.

Marias historia och din historia ser likadan ut. Maria svarade ”Ja”. Gud önskar så att du skall bejaka det han har sagt till dig. För det underbara vi inte själva kan fatta skall få födas in i världen och ge människorna ljus.

För när vi ger Gud vårt ”Ja”, då händer det som profeter förkunnat. Då händer det som människors hjärtan längtar efter. Då tänds ljuset, ljuset som har övervunnit mörkret.

När vi nu firar Advent, ankomsten, så tänker vi både på på Jesus ankomst till jorden genom den Helige Anden. Men vi kan också påminna oss om att Ordet kan får bli kött i våra liv genom den Helige Anden.

Så, Helige Ande, du som i Maria lade Guds Ord och lät honom födas till ett ljus för alla människor. Kom till oss. Lägg i oss, det du har för oss. Låt det få födas och låt det få lysa av Jesus Kristi ljus, så att människorna får ljus. Låt oss få bli till ljus, låt oss få bli Staden på Berget vars ljus inte kan döljas.

Amen

Förbehåll: Detta är en predikan jag hållit “live” och denna text var mitt manus. Jag frångår ofta manus när jag predikar, så denna nedskrivna predikan var med all säkerhet inte den jag höll “live”. (Ords. 16:1)