Nothin’

En enkel sång av Chris Rice om hur Jesu blod är den starkaste kraft som finns.

Nothing can lead me to Your throne
Nothing can lead me to Your throne
Nothing can lead me to Your throne
Nothing, nothing, nothing but the blood of Jesus