Om sakramenten – Om mysterierna

St. AmbroseKyrkofadern Ambrosius av Milano levde på 300-talet och var biskop av Milano. Han har gjort ett stort avtryck i Kyrkans historia genom sin skarpa förkunnelse, sina hymner och psalmer och sin utläggning av Kyrkans liturgi. Han döptes, präst- och biskopvigdes på samma dag, under vilda protester från sin egen sida, efter att han försökt stilla de heta känslor som bubblade hos folket i samband med biskopsvalet.

Om sakramenten – Om mysterierna är två skrifter som handlar om dop och nattvard. De är en viktig bok, för den sätter oss i kontakt med hur våra rötter såg på dessa två viktiga frågor. Förutom att ge konkret undervisning om dop och nattvard, så beskriver Ambrosius hur den västliga kyrkans liturgi var på den tiden.

Om sakramenten - Om mysteriernaHan målar med sitt språk i denna bok vackra bilder om föreningen med Kristus genom dessa två sakrament och bevisar sina ståndpunkter genom intelligent argumentation. Det finns många citat man skulle kunna plocka ut ur denna bok, men det som jag fäst mig mest vid är hans förklaring till varför man blandar vinet med vatten i Nattvarden. Det skall likna Kristus på korset när soldaten stack sin lans i Hans sida och ut kom vatten och blod.

“Varför var det vatten? Varför var det blod? Det var vatten att det skulle rena, blod för att des skulle återlösa.”

Jag tänker på detta varje gång jag delar bägaren; nu blir jag ren, nu blir jag återlöst.

En bok för dig som, precis som jag, funderar kring sakramenten.