Eko

NarcissusI går vid familjens middags-andakt berättade jag historien om Narcissus och Echo.

Narcissus var inom grekisk mytologi en vacker yngling som nymfen Echo en dag får syn på, och kunde efter det inte tänka på något annat än honom. Narcissus blir bara irriterad på henne och stöter ifrån sig hennes kärlek.

Echo blev då så förkrossad att hon gömmer sig i blygsel och förtvivlan tills hon till slut tynar bort. Ingen ser henne, men hon blir hörd av alla. Allt hon kan säga är det andra redan sagt.
Narcissus kom en dag till en silverklar källa där han i vattnet ser sin egen skepnad. Han blir förälskad i sin egen spegelbild och dör så småningom där vid den klara källan.

Vad kan denna hedniska berättelse lära oss om oss själva och om Gud? Mycket tror jag.

Den kan lära oss om självupptagenhet, egen-kärlek, som alltid leder till död. Den kan lära oss om hur sår vi får av andra i livet kan påverka vår personlighet, reducera oss till nästan ingenting. Och om Gud.

Jag sa till barnen vid middagsbordet att, om ni inte har “problem” med Gud är Han bara ett Eko för er. Helt utan egen personlighet och vilja. Han bara upprepar det ni själva säger och tanker.

Gud har en vilja, Han har en egen agenda som Han med kraft verkar för. Så om jag som syndfull människa inte skulle komma i konflikt med Helig Gud förr eller senare, så känner jag nog Honom inte på djupet. Jag lyssnar bara på det Han säger som redan passar i min egen Gudsbild. Jag skapar mig en Eko-Gud.

Jag tycker om att tänka på att Gud har en egen agenda, en egen plan som Han sätter i verket. Att Han handlar, agerar, och inte är en passiv åskådare.

Gud ser våra strävanden, vår ångest, våra problem. Och Han svarar. Genom att sända Sin Son. När Han kom som ett litet barn för 2000 år sedan var det många, som med sina Eko-Gudar förkastade Honom. Kanske är det också så, att när Han kommer idag, så finns det många med Eko-Gudar som inte ser det.

“Gud är inte som jag” brukar jag tänka “men jag kan bli mer lik Honom”. Jag vill möta dig Jesus, som du är. Låt mig formas. Hjälp mig att inte svepa in Dig i mina själviska bort förklaringar så att Du bara blir ett Eko och jag själv dör i det att jag bara beskådar min egen spegelbild istället för att se Dig som du verkligen är.