Should I stay or should I go

FacebookSociala Medier. En trend. Ett sätt att på något vis hitta ett sammanhang i en allt mer komplicerad värld.

Blev igår kväll förvånad när jag på ett av dessa läste om en av mina unga kära systrar.

“NN har gått med i gruppen Vi som har haft sex med våra föräldrar!”

Blev lite förundrad. Känner inte henne som en som skämtar på det sättet, inte heller som en som skulle gå ut med en så mörk hemlighet på ett sånt forum.

Efter lite efterforskning visade det sig att hon gått med i en grupp som deltog i en tävlan med en annan grupp om att först nå 100000 medlemmar.
Men gruppen hon gått med i verkade blivit “kapad”. Någon verkade ha tagit över gruppen och ändrat dess namn från nåt i stil med “Jag slår vad om att tjejerna kan få 100000 medlemmar innan killarna kan få det” till “Vi som har haft sex med våra föräldrar!”.
Allt för att gagna sina egna syften, dvs att killarna skulle vinna genom att tjejerna skulle lämna gruppen när dess namn blivit så frånstötande.

Tänkte på Kyrkan som genom åren gång på gång bivit “kapad” av personer med en egen agenda. Personer som för egen vinning utan att blinka kan tänka sig att pervertera Kyrkan och dess budskap. Historen har så många exempel på detta.

Frågan man hela tiden får ställa sig är “Skall jag vara kvar och jobba för det ursprungliga syftet, eller skall jag lämna nu när syftet verkar ha ändrats så radikalt?”

I en enkel tävlan mellan två grupper i ett social media kanske valet är enklare, men då det gäller nåt viktigt, som Kyrkan, är valet betydligt svårare.