Skräp

Banana peelSammanhang: En andakt jag höll i en åldersblandad grupp under ett team.

Del 1 – Nedskräpning:

En plastkasse i affären, är det skräp? Plastkasse som flyter i ån, är det skräp? Skräp = nåt som människan gjort och som hamnat på fel ställe.

  • Naturen har Gud gjort – hur skräpar vi ned den?
  • Människan har Gud gjort – hur skräpar vi ned den?

Mark 7:1-5: Fariseerna och några skriftlärda som hade kommit från Jerusalem samlades kring honom. De hade sett att några av hans lärjungar åt med orena händer, det vill säga utan att tvätta händerna. Fariseerna liksom alla andra judar äter inte utan att ha tvättat händerna med en handfull vatten. De håller fast vid de äldstes stadgar. 4 Och när de kommer från torget äter de inte utan att först ha tvättat sig. Mycket annat har de också lärt sig att iaktta, som att skölja bägare, kannor och kopparkärl. Fariseerna och de skriftlärda frågade honom: “Varför följer inte dina lärjungar de äldstes stadgar*utan äter med orena händer?”

Fariséerna tänkte att man skräpar ned människan på samma sätt som naturen.

Mark. 7:14-15: Jesus kallade till sig folket på nytt och sade: “Hör på mig allesammans och förstå: Ingenting som utifrån går in i människan kan göra henne oren, men det som går ut ur människan, det orenar henne.”

Jesus säger att naturen skräpas ned när nåt slängs in i den, men att människan skräpas ned när nåt slängs ut ur den!

Det var kanske inte jag som började bråka, men det spelar ingen roll. Jag gjorde fel. Då blir jag smutsig, oavsett vem som börjar.

Diskutera i grupperna:
1. Hur kan jag undvika att bli skräpig nu? Jag villa ha massa bra idéer!
2. När har jag extra lätt att göra fel?

Del 2 – Rengöring:

Men hur skall jag göra om jag blivit smutsig. När jag varit avundsjuk, gjort nåt elakt eller sagt nåt dumt. Om jag nu inte gjorde som ni föreslog.

Hur blir jag ren igen?

Ps. 32:3-5: Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft försvann som av sommarhetta. Sela. Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: “Jag vill bekänna mina överträdelser för HERREN.” Då förlät du mig min syndaskuld.

Att säga. ”Ja, jag gjorde fel. Förlåt mig” till Gud. Det gör oss rena. Men så länge vi tycker att det bara är den andres fel… Att jag minsann inte gjort fel!. Så är vi smutsiga

Vi kan också hjälpa varandra så att skräpet inte sprids vidare.

Grynet: Du ska inte ta nåt skit!

Jesus: Skit måste tas! Annars blir det Ping-Pong.

När nån är elak. Då kan vi välja. Att ta emot, eller att skicka vidare. Det är vårt val!

1 Petr. 4:8: Framför allt skall ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder.

När man älskar hindrar man skiten från att spridas vidare. Att välja att ”ta” skit. Som Jesus gjorde. Han tog all den skit som ingen annan tagit med sig på korset.

Diskutera i grupperna:
1. När är det extra svårt att inte skicka vidare?
2. När är det extra svårt att säga att man gjort fel och är smutsig?

Förbehåll: Detta är en andakt jag hållit ”live” och denna text var mitt manus. Jag frångår ofta manus när jag talar, så denna nedskrivna andakt var med all säkerhet inte den jag höll ”live”. (Ords. 16:1)