Längtan

BokJag skrev en bok. En mycket liten bok, men dock en bok.

Nattvarden. För vissa en helig handling och mysterium, för andra ett symboliskt firande av Jesu sista måltid. Teologer och tänkare, konstnärer och poeter, många är de som har brottats med detta ämne. I denna lilla skrift vill jag dela min längtan efter Kristus och hur denna längtan närs av Nattvardsfirandet.

Jag vill ge uttryck för mina egna tankar kring Nattvarden och tala om en längtan till Kristus själv. Djupare och närmare. Jag blandar mina tankar med citat från kyrkofäderna och andra vägvisare som hjälpt mig på min egen vandring.

Boken finns att ladda ned här (pdf format).

Vill du hellre ha en tryckt version finns såna att köpa här