While you were sleeping

En utmanande sång av Casting Crowns om hur lätt det var, och hur lätt det är, att välja bort Jesus istället för att omfamna Honom som den Han när Han kommer.

United States of America
Looks like another silent night
As we’re sung to sleep by philosophies
That save the trees and kill the children