Nattvard

PopeFirade Eukaristi i kväll. Påven var inte där, men Jesus var det.

Nattvarden kallas för ”Eukaristi”. Ett grekiskt ord för ”tacksägelse”. Hoppets och väntans slut. Slutet på ensamheten. Början på mötet. Brödet och vinet. Han är här. Och med hans ankomst en tacksamhet för att han kom.

En tacksamhet som bara måste uttryckas på något sätt, tacksägelse.

 

Eeukaristi