Fem myror är fler än fyra elefanter

Rosa elefantVi hade Gudstjänst med Söndagsskolan på det temat idag. Jag hade gjort ett jätte F bokstav som vi hade på mitten av scenen, fyra stora rosa elefanter och fem myror som vi hade som dekoration. Vi hade lattjo-lajbans lådan, sånger, drama och en kort predikan, allt samman med bokstaven F.

Jag predikade kring 1 Joh 2:4-6 och Jesus liv: Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. 

Jesus hade fyra prioriteringar, fyra tjänster, fyra saker på F som han brukade ägna sig åt: Fadern, Familjen, Församlingen och Folket.

Bilder från predikan:

Myra

Predikant