Predikan: 4xF

Letter FSammanhang: En Predikan jag höll i en kyrka jag inbjudits till. Predikan är en utökad variant av en predikan jag höll under temat “Fem myror är fler än fyra elefenter: Bokstaven F”

Den som säger: “Jag känner honom” och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. (1 Joh 2:4-6)

Vissa Bibelord är svåra, vi vill vi slå dem ifrån oss. Speciellt då de kräver nåt av oss. Skyldig – ”must” på engelska

Leva så som han levde:
Det yttre: sandaler, kaftan och skägg ?
Det religiösa: vända tillbaka till den judiska lagen?

Lever du som han levde?

För att svara på det behöver vi fråga oss, ”Hur levde han då?” Vi talar mycket om vad Jesus sa, men idag vill jag peka på hur han levde. Vad för typer av relationer hade han. Vad gjorde han

Jag vill peka på 4 områden, 4 uttryck för tro som Jesus visar oss på. 4 stycken relationer. Fyra stycken F.

För att göra det lite tydligare tänkte jag ta mitt eget liv som exempel, en stor risk.

#1 Fadern

 • Luk 22:39 Sedan gick Jesus som vanligt ut till Oljeberget, och hans lärjungar följde honom.
 • Så som hans sed var (Bibel 1917)
 • Jesus brukade ta sig tid med Fadern, ensam på berget. Vi ser det genom hela bibeln.
 • Min egen: Morgonandakt. Läser andlig bok, Bön (bilen), Fasta

#2 Familjen

 • Luk 2:51 51 Sedan följde han med dem ner till Nasaret, och han var alltid lydig mot dem.
 • Joh 19:26-27 När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin mor: “Kvinna, se din son.” Sedan sade han till lärjungen: “Se din mor.” Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig.
 • Vi ser på dessa och andra tillfällen i bibeln att Jesus tog sin roll i familjen på allvar. Som barn hade han en relation, som vuxen en annan. Vi vet inte varför Jesus bröder och systrar inte kunde eller ville ta hand om Maria, men Jesus gjorde det. Kanske som ett tecken till oss i den här tiden, där gamla göms undan.
 • I min familj: Middagsandakt, ber för barnen varje kväll, fostrar och uppmanar dem att delta i olika kristna sammanhang och vi deltar tillsammans i olika utåtriktade team.

#3 Församlingen

 • Luk 4:16 Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade.
 • Jesus brukade gå till sin församling! Där tjänade han i de gåvor Fadern gett honom, som lärare – han undervisade och sa det som Gud ville att han skulle tala utan att tänka på vad människor tyckte, som helbrägdagörare – han helade även på sabbaten till judarnas förtret. Han tillrättavisade de religiösa, de egenrättärdiga.
 • Min tjänst: Söndagsskolan, predikar ibland och leder nattvard då och då.

#4 Folket

 • Mark 10:1 Sedan begav han sig därifrån och gick till Judeens område och landet på andra sidan Jordan. Folk samlades åter i skaror omkring honom, och han undervisade dem som han brukade.
 • Jesus använde sina gåvor, inte bara i församlingen utan även bland dem utanför. Han undervisade dem om Guds Rike, om evangelium. Han helade dem som var sjuka. Han gav pengar till de fattiga.
 • Mitt: Har i många år besökt fängelse regelbundet, Besöker härbärge för hemlösa.

Ser vi på Jesus liv, som han levde, så kan vi komma en bit på vägen om vi funderar kring dessa 4 st F, Fadern, Familjen, Församlingen och Folket.

Vi har alla olika förutsättningar, vissa kanske inte har nån familj, kanske kan man då tänka att man ger lite mer tid till Fadern i bön? Ni förstår hur jag menar. Detta är ingen ”metod”, det är tänkt som en hjälp att strukturerar upp livet så att det blir mer likt Jesus liv, det liv som vi är skyldiga att leva. För utan struktur rinner allt lätt ut i sanden.

Tänk ett glas. Det har ingen annan funktion än att föra det du egentligen vill åt, drycken, till din mun. Utan det kan du inte dricka, men glaset i sig har inget värde, det är drycken du vill åt.

Det finns ett ord jag gillar – Regel.

För många är det ordet ”söndrigt”, det har fått fel betydelse. Det står för sånt man får kontra sånt man inte får. Men regel betyder också ”sånt jag brukar” – ”Som regel tittar jag på ‘Så skall det låta’ på fredagar” till exempel

Tidigare i kyrkohistorien var det så att kristna, som försökte inrätta sina liv för att de skulle bli mer lika Kristus, framställde något som kallades för ”levnadsregel”. De olika klosterordnarna hade alla sina egna regelsystem. Det var inte detsamma som en uppsättning lagar utan något som innebar att man ordnade sina liv i en livsrytm som hjälpte dem att leva närmare Gud.

Nu menar jag inte att vi skall gå i kloster allihopa, men jag tror att det finns en hemlighet begravd här, en hemlighet som kan hjälpa oss moderna människor som lever ett stressat liv år 2011.

Om du tänker kring dessa 4 st F – Fadern, Familjen, Församlingen och Folket och funderar kring ditt eget liv.

 • Hur ser min relation med Fadern ut? Kanske skulle jag kunna avstå Rix FM i radion på väg till jobbet eller skolan och välja att be till Honom då?
 • Hur ser min relation med Familjen ut? Kanske skulle jag kunna få till en andakt tillsammans då och då? Eller göra nåt kul tillsammans, spela bowling, eller nåt en gång i månaden?
 • Hur ser min relation till Församlingen ut? Kanske finns där en gåva som Gud lagt ned i mig som inte riktigt får komma fram? Kan jag prata med Harald om det? Kanske jag kan en stund innan jag går till kyrkan på söndagen för församlingen?
 • Hur ser min relation till Folket ut? Kanske jag tjäna dem mer i mina gåvor på något sätt?

Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde.

Gud lägger inte plikter som är omöjliga att uppfylla på oss. Han är GOD! Och skyldigheten att leva som Jesus levde är till för vårt bästa.

Kanske behöver jag förändra mig lite, kanske behöver jag en ”levnadsregel”. Ingen ny lag som förbjuder och hindrar, utan en livsbejakande rytm i livet som gör att mitt liv och Jesus liv kommer i harmoni.

Jag tror att Jesu liv ligger inom räckhåll för dig och mig!

Skall vi be.

Förbehåll: Detta är en predikan jag hållit ”live” och denna text var mitt manus. Jag frångår ofta manus när jag predikar, så denna nedskrivna predikan var med all säkerhet inte den jag höll ”live”. (Ords. 16:1)