Tre

NoahForskare som analyserat massa människors DNA kommer fram till följande:

“All of Earth’s people, according to a new analysis of the genomes of 53 populations, fall into just three genetic groups.”

Det är alltså inte bara miljön som vi vistats i under de år människan funnits på jorden som gjort att vi människor ser ganska olika ut. Det är egenskaper som vi tillsammans ärvt. Egenskaper som man nu kan se tillhöra tre olika grupper.

När jag läste det tänkte jag på en berättelse i Bibeln. Den om Noa och arken. Hur han tillsammans med sin familj och en massa husdjur räddades undan jätteöversvämningen. Ensamma att överleva.

Kanske gamle Noa, där i himmelen, nu kan tänka “Japp, det är allt mina grabbar” när vi nu kan börja se att vi stammar från tre olika källor. Sem, Han och Jafet hette dom.

Källa