Bestigningen av Berget Karmel

St. John of the CrossJohannes av Korsets klassiska böcker Bestigningen av berget Karmel och Själens dunkla natt är bägge fin läsning. Bägge handlar om en andlig vandring eller andlig växt. Bestigningen av berget Karmel ur människans perspektiv, Själens dunkla natt beskriver samma resa ur Guds perspektiv. Bägge har en mycket andlig karaktär, men ser man igenom och bortom detta, så finns även ganska många handfasta råd om hur människan kan stilla sitt inre för att kunna närma sig och “på kort tid” nå föreningen med Gud.

Johannes av Korset levde på 1500-talet och var karmelitmunk. Han var inte okontroversiell inom sin orden utan tilldrog sig sina ledares missnöje vid ett part tillfällen. Han till och med fängslades i ett klosterfängelse i Toledo vid ett tillfälle och lyckades mirakulöst fly efter nio månades grym behandling. I fängelset skrev han andliga dikter, och det är en av dessa som ligger till grund för Bestigningen av berget Karmel. Dikten har följande prolog:

Bestigningen av Berget KarmelSång i vilken  själen besjunger den lycklig lott som beskärs henne under vandringen genom trons mörka natt, utblottad och renad från sig själv, fram till föreningen med den Älskade.

Johannes utlägger i boken varje strof i dikten med ett vackert språk och med stor detaljrikedom och andlig vägledning. En andlig klassiker som kanske bäst passar den som är lite kontemplativt lagd.