Hat och Kärlek

YouTubeSåg en video på YouTube där en mycket begåvad ung predikant poetiskt deklarerade sin kärlek till Jesus och sitt hat mot det som kallas religion. Har tar upp många intressanta vinklar på detta ämne och har packetrat alltsammans i en mycket snygg och välproducerad video.

Det har blivit en ganska stor debatt om videon bland kristna i framför allt USA. Där slaget verkar stå kring vilken religionssyn man har. Vad är då religion?

Ordet har sitt ursprung i latinets religio som betyder “gudsdyrkan” eller “respekt för det heliga”. Är det då detta som kontroversen gäller? Hur gudsdyrkan ter sig för olika personer?
Jag tror inte det egentligen. Jag tror att det egentligen handlar mer om moral. Moral kommer från latinets adjektiv moralis som betyder “det som rör sederna”. För visst är det så att vi alla som tror blandar dessa bägge, religion och moral, och packeterar röran under bgreppet religion som för att ta hjälp av högre makter för att värna våra seder.

Ser vi på hur kyrkan förändrats genom åren kan man se att moral respektive religion delen i det vi kallar religion har skiftat, inbördes och i uttrycks styrka. Det är naturligt och sunt. För vi måste ifrågasätta våra seder och vår gudsdyrkan. Är denna sed i enlighet med Guds vilja? Är det sätt som jag fastar på behagligt för Gud? Vad i det jag uttrycker är moral och vad är religion? Vi måste ställa oss dessa frågor.

The Christ of The mountStanley E. Jones skriver i sin bok Bergspredikans Kristus om sitt möte med Indien:

“Först tvingade Indiens religioner att avskilja Kristus från de utväxter som århundradena samlat omkring honom.”

Och gör vi inte det blir vi körda. Körda in i en tom och död religion där uttrycken, utväxterna, inte har någon kontakt med vår djupaste botten som är Kristus.

Jag gillar videon. Den har hjärta. Jag gillar att han ifrågasätter allt detta.

Det är inte lätt att skilja moral och religion, och det jag har läst på bloggar och i kristna tidningar så verkar man inte ens vilja försöka. Man slår mest vakt om sin egen röra och hävdar att “den blandning av moral och religion jag har är visst inte värd att hata, jag gillar den.”

Kanske vi borde ha ett nytt ord, ett ord som beskriver denna röra av moral och religion, så att vi kan tala med varandra om sånt utan att trampa varandra på tårna.

Religioral eller Moragion kanske?