Rätt och fel

QuestionDagens fundering: “Gjorde Jesus rätt han kopierade bröd och fiskar utan att tänka på bagarnas och fiskarnas förlorade inkomster?”

En provokativ fråga, och man kan formulera många såna frågor kring Jesus: “Gjorde Jesus rätt när han ensidigt gynnade en viss lokal näringsidkare genom att fylla hans båt med fisk och inte de andras?” eller “Var det rätt av Jesus att förstöra annans egendom, då han förbannade fikonträdet och fick grisarna att springa ut för ett stup?”

För det är just kring begreppen rätt och fel, enligt tro och enligt aktuell lag och modernt språkbruk som jag funderar. Detta med tanke på det mordernaste religiösa samfundet i Sverige, Det Missionerande Kopimistsamfundet. Strax innan jul tog Kammarkollegiet beslut om att registrera dem som ett religiöst samfund.

Deras huvudtes är:
1. Kopiering av information är etiskt rätt.
2. Spridande av information är etiskt rätt.

Vilket gör att de nu kan hävda fildelning som en del av religionsfriheten. Detta genom att peka på en dom i Högsta domstolen från 2005 rörande pastor Åke Green och hans predikan om homsexualtiet som “onda makters spel med människor”. Han blev fälld i Tingsrätten för hetsbrott, men Hovrätten och HD friade honom. HD menade att det Green gjort visserligen var emot Svensk lag, men att Europakonventionen säger att en fällande dom kränker religionsfrihet.

Så, vad är rätt och vad är fel? Enligt lagen? I så fall vilken? Enligt religionen? Och vad gör vi som samhälle när dessa inte riktigt går i samma takt.

Kopimisterna är ett kul inslag, men de utmanar starka intressen. Marknaden. Marknaden har förmodligen mer muskler att inskränka religionsfriheten än de homosexuella lobbygrupperna, som inte lyckades i Åke Green fallet.

Så vad blir resultatet av att man kan kalla vad som helst religion? Förmodligen rop på en mycket inskränkt religionsfrihet.

Andreas Carlgren skrev en bra artikel om Kopimisterna på Newsmill.