JESUS – enkla betraktelser över frälsaren

Lev GilletMagnus Malm skriver i sin inledning till denna boken: “En bok som förhåller sig till själen som en varm kniv i smör. Du behöver inte pressa eller anstränga dig: bara lägg den på ditt hjärta. Värmen och tyngden verkar av sig själv” Och lite så var det. Det var svårt att läsa mer än en betraktelse i taget. Man behövde stanna upp och fundera. Låta hjärtat försöka bearbeta vad det just varit med om.

Boken skreva av en ortodox munk vid namn Lev Gillet för 40 år sedan. Han använde pseudonymen “en mun från östkyrkan” för detta verk. När jag läser denna bok slås jag av tanken på hur mycket bön som måste ligga till grund för ett så förtroligt sätt att närma sig Kristus. Jag slås av djupet och kärleken i varje betraktelse, av ödmjukheten och av längtan. En underbar bok som jag kommit att älska.

Jesus - enkla betraktelser över frälsaren “I Jesus Kristus sammanfaller väg och mål. Om man slår in på den väg som är Kristus har man redan rört vid målet. Vilket problem det än må röra sig om (och det gäller inte bara de andliga frågorna utan också mindre och vardagligare problem), är det genom att hålla fast vid Jesus och komma honom närmare, som man finner lösningen.” ur kapitel 8.