The Greek Ascetic Corpus

Evagrius PonticusEvagrius av Pontos har länge varit en favorit bland kyrkofäderna. Hans tydliga och klara, men också humoristiska, undervisning går rätt in i mitt hjärta. Evagrius levde och verkade på 300-talet i Konstantinopel, Jerusalem och Egypten. Han var lärljunge till bland andra Gregorius av Nazianzos och Basileios den store.

Boken är den första kompletta översättningen från Grekiskan av Evagrius verk om askes och asketiskt liv.

Den riktar sig kanske mest till de som vill studera klosterliv eller utöva asketism och innehåller för dessa fantastiska texter som man kan återkomma till gång på gång. Du får ta del av Evagrus tankar kring ämnen som “Foundations of the Monastic Life”, “On 8 Thoughts”, “On the Vices” och “To Monks in Monasteries and Exhortation to a Virgin”. Dessutom innehåller den riklig med förklarande anmärkningar och kommentarer.

The greek ascetic corpusJag gillar speciellt “On 8 Thoughts” – Om 8 tankar, som tar upp de 8 olika tankar som vill dra iväg med själen dit den inte bör vara; frosseri, otukt, girighet, ilska, sorg, “akedia”, högfärd och stolthet.

Akedia är ett begrepp som är svåröversatt, men det är ett tillstånd av djup leda, tanklig trötthet och likgiltighet som ibalnd drabbar den som försöker sig på ett asketiskt liv. An sorts andlig 40-års kris.

De andra 7 tankarna är såna som drabbar oss var och en till vardags och där är Evagrius handfasta råd fina att ta till sig.

Rekommenderas varmt