The practice of the presence of God

Brother Lawrence“Därför att han liksom såg den Osynlige härdade han ut.” (Heb 11:27b)

Så skriver Hebreerbrevets författare om Mose och hans vandring i tron. Jag har läst Broder Lawrence bok om att öva just detta – att se den osynlige i alla livets situationer och att ha en ständigt pågående konversation med Honom som man inte ser.

Broder Lawrence var en Karmelitmunk från 1600-talet, som tillbringade det mesta av sin tid i klostrets kök där han lagade mat åt sina bröder och med att laga deras sandaler. Det var inte hans fina position och titlar som gjort honom känd, utan den frid som många upplevde i hans närhet. Många sökte upp honom där i köket och många skrev brev till honom för att be honom dela den vishet han fått av Gud.

The practice of the presence of GodDessa samtal som skrivits ned och dessa brev han skrivit samlades i denna bok av Fader Joseph de Beaufort efter Broder Lawrence död. Boken är en uppmuntrande läsning, språket är enkelt och råden Broder Lawrence ger är handfasta och konkreta. Det budskap han förmedlar till alla är detta enda enkla:

“Vi bör agera med Gud i största enkelhet, tala med honom uppriktigt och tydligt, och bönfalla om hans hjälp i alla våra angelägenheter.”

Denna inställning till Gud och livet gjorde att han kunde säga: 

“Tiden för arbete skiljer sig inte från tiden för bönen för mig, och i bullret och slammeret i mitt kök, medan flera personer talar i munnen på varandra, har jag Gud i lika stor stillhet som om jag vore på mina knän inför det heliga sakramentet.”

Det är en fin bok som finns tillgänglig gratis på internets största samling klassisk Kristen litteratur, www.ccel.org. Du kan om du vill ladda ner den här: http://www.ccel.org/ccel/lawrence/practice.html