Hushåll

I Know A Good Dad When I See One“There’s a sign on the wall but she wants to be sure
‘Cause you know sometimes words have two meanings”
sjunger Robert Plant i Led Zeppelins sång Stairway to Heaven.

I Bibeln finns det många såna ord. Ord vars betydelse kan skifta. Ord vars mening kräver lite eftertanke. Hus (oikos) – är ett av dom. Det kan dels betyda en fysisk byggnad, men också en enhet av människor som delar bostad, försörjning, relationer – Hushåll.

Guds Hus eller Guds Hushåll. Jag får så olika bilder i mitt huvud av dessa bägge uttryck. Statiskt eller dynamiskt. Dött eller levande. De blir nästan varandras motsatser och jag föredrar att tänka på hushåll när jag läser ordet hus i Bibeln.

Hushåll är en enhet av människor som delar bostad och de kan även ansvara för varandras försörjning. Ofta finns släktskap eller intima relationer inom ett hushåll. Så behöver dock inte vara fallet, utan även strikt rationella skäl kan ligga till grund för hushållsbildning. (Wikipedia)

När Jesus undervisar om detta Guds Hushåll framträder ofta tre olika personer i Hans undervisning. Tre personer med olika motiv till att vara en del av denna dynamiska gemenskap. Tre olika skäl till att tjäna. Tre olika anledningar till att vara kvar. Tre olika relationer till husets herre.

Slaven – en hushållsmedlem som var där för att lagen tvingade honom eller henne. Han tjänade av fruktan för straff. Hon var kvar för att hon fruktade sin herres vrede om hon flydde. Hon var ägd.

Tjänaren – var en del av hushållet av ren vinningslystnad. Han tjänade för att det var hans jobb och fick betalt för det. Hon var kvar så länge det inte fanns en bättre “deal” nån annan stans. Hon var avlönad.

Sonen – var född in i hushållet i sin relation till hushållets herre. Han tjänade av kärlek till sin far och att han hade del i allt det som skedde. Hon var kvar på grund av sin kärlek till fadern. Hon var familj.

När jag tänker på församlingen som Guds Hushåll så har jag mött alla dessa personligheter i den. Människor som lever som slavar, som tjänar av fruktan, människor som lever som tjänare och tjänar för egen vinnings skull. Jag har också mött söner och döttrar som älskar fadern.

Så tänker jag på min egen relation med Fadern. Hur är den? Varför är jag en dela av Hushållet? Vilka är mina motiv? Vilka är dina?

Kanske vi på olika plan har alla dessa personer och deras motiv i vår Gudsrelation. Vi tjänar – ibland av fruktan, ibland för vinning, ibland av kärlek. Det gör mig lite frustrerad att se detta i mig själv.

Så tänker jag på Johannes kärleksfulla uppmaning “Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också” (1 Joh 3:1) och funderar på allt i Bibeln som talar om detta barnaskap och denna Faderskärlek. Faderns kärlek till mig är så tydlig, min kärlek till Honom så otydlig. Han är en så god far, jag är inte en så god son. Gud vill ha min kärlek. Barnaskapets kärlek. Han vill att jag skall ge den med glädje. Att jag skall tjäna i Hushållet av glädje och kärlek.

Så jag vill svara på denna kärlek idag. Trots mina känslor. Jag vill svara med att krossa lagens boja som binder mig i slaveriet, jag vill svara med att döda själens girighet som bara tänker på sin egen vinning och ge mig hän i kärlek till dig min älskade Fader. Jag vill gensvara på Din kärlek. Jag vill tjäna Dig av kärlek i glädje över att få vara ett av dina älskade barn. Låt mitt motiv vara detta endast – kärleken till Dig.

Tack för din nåd. Tack för barnaskapets gåva. Tack för att jag får vara del av Din familj, Ditt Hushåll.