Och Ordet blev kött

St. Maximilian KolbeIdag firar katolikerna St. Maximillian Kolbe. Han fängslades under andra världskriget för att han gömt judar undan nazisterna. När en medfånge i koncentrationslägret rymt beodrade komendanten att 10 andra fångar skull svältas ihjäl som straff. En av de 10 utvalda bröt ihop i förtvivlan och då erbjöd sig Kolbe att få ta hans plats.

Hans önskan beviljade och när inte tre veckors svält lyckats ta kål på honom så dödades han med en giftinjektion.

Det finns personer som för mig med sina liv visar på Kristus. Kolbe är en av dem. Påminnelser om att kristendom inte är en teoretisk filosofi utan ett liv i Kristus. Ett liv där han får leva genom oss.

och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. (Gal 2:20)

Ordet får födas i oss, bli kött, och leva sitt liv i oss. Våra egna själviska önskningar får stå tilbaka och hans liv får forma våra val. Ärkebiskop Nathan Söderblom sa så här: “Helgon är de som i liv, i väsen och handling, klart och tydligt visar att Gud lever.

Så visa mig idag Herre att Du lever. Visa mig det genom män och kvinnor som Maximillian Kolbe och förvandla mig Du till att mer och mer likna Dig, så att även jag klart och tydligt visar att Du lever.