Hunger

DesertHunger… Redan när jag vaknade i morse fanns den där. Som för att påminna mig om det första steget jag tagit på denna fasta. Molande, som ett dåligt samvete. Förebrående.

Kroppen har ett mål med att låta mig hungra – den vill få mig att anstränga mig för att skaffa den mat. På samma sätt har själen ett mål med den hunger som den låter mig känna – den vill få mig att anstränga mig för att söka Gud.

Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade.Matt. 5:6

När själen hungrar efter rättfärdighet, efter Honom som är rättfärdighetens källa, så lovar Gud att mätta oss. Så får den kroppsliga hungern bli ett tecken för den själsliga. Varje gång magen knorrar så vet jag att jag är på väg, att jag har ett mål och en som vandrar med mig mot målet.

Samtidigt prövar hungern mina motiv. I hungern hör jag ett eko av Jesus röst till folket:

Vad gick ni ut i öknen för att se?Matt. 11:7

Vilka är då mina motiv? Vilken förväntan har jag? Vad vill jag finna här?

Jesus pressar på: Söker jag det naturliga, det som vanligtvis finns i öknar, ett strå som vajar för vinden? Många fastar för den naturliga rening som kroppen får en fasta. Att låta magen få vila under några dagar. Man väljer bort kött av hälso- eller andra personliga skäl. Är det detta som driver mig?

Eller söker jag en upplevelse utöver det vanliga, en sinnlig kick, något som jag normalt sett inte möter i öknen, en man klädd i fina kläder? Är min fasta ett sätt att tillfredsställa mitt sinnliga högmod? Vill jag frotteras med de fina människorna, de “duktiga” kristna, som diskuterar fina teologiska saker? Ser jag mig som en av dom, en fin ledare?

En profet? Söker jag att höra från Gud? Söker jag ett ord som kan utmana och förändra min tillvaro? Söker jag att bereda vägen för Gud i mitt liv? Söker jag himmelriket?

Så Herre, ge mig idag rena motiv. Jag vill söka ditt rike på denna plats. Låt ditt ord till mig få bryta ned de berg som står i vägen för att jag skall kunna se dig klart. Låt de avgrunder som skiljer oss få fyllas upp så att du kan komma mig nära idag. Hjälp mig att se bortom det enbart naturliga, bortom det enbart mänskliga. Jag vill uppriktigt söka dig idag Herre. Hjälp mig att lita på dig, att inte misstro att du vill möta mig.

Älska rättfärdigheten, ni som härskar över jorden. Tänk på Herren med svekfritt sinne, och sök honom med uppriktigt hjärta. Ty de som inte utmanar honom finner honom, han visar sig för dem som inte misstror honom.Salomos vishet 1:1-2