Midfastotankar

Anthony the GreatFörbi de inledande hindren. Hungern och ledan. Idag kanske jag kan tillryggalägga en längre bit av vandringen. Jag kan se tillbaka på vägen jag redan vandrat – en svagt sluttande uppförsbacke. Men härifrån ser vägen framåt det planare ut. Bara att börja gå.

Vandra ditt hjärtas vägar, följ det dina ögon ser. – Predikaren 11:9

När jag fastar blir blir jag varse alla de röster som talar till mig varje dag. Det blir tydligt att mitt hjärta och mitt sinne mer liknar ett slagfält än en lugn och mysig vrå. På alla sätt försöker reklammakare av alla de slag få mina ögon att se just deras budskap och få mitt hjärta att gå på just deras vägar.

Faktum är att det ibland kan vara svårt att avgöra vad som är min egen vilja och vad som någon annan har planterat i mitt hjärta. När jag ställer mig frågan ”Vad vill jag?” kanske jag inte kan ge ett klart svar.

I Athanasios bok om ökenfadern Antonios liv beskrivs hur djävulen på alla sätt försöker både fresta och avskräcka den unge Antonios från det liv i dygd som han föresatt sig att leva.
Kort sagt rörde han upp i hans sinne ett helt dammoln av tankar för att avskära honom från hans rätta föresats. – Athanasios av Alexandria

Guds vilja för våra liv är att vi skall vandra våra hjärtans vägar. Djävulens avsikt är att avskära oss från denna föresats. Fastan hjälper oss att låta dammolnet skingra sig lite. Så att jag kan se med våra ögon och höra lite tydligare vad mitt hjärta egentligen vill. Fastan är inte bara en ”detox” för kroppen, den är i synnerhet en det detox – avgiftning – för hjärtat.

Detta att vandra sitt hjärtas vägar. Att göra det man i djupet av sitt hjärta önskar kan vara svårt. Det ställer människan inför den först inför frågan ”Vad vill jag?” och sedan, när man grubblat en stund, inför den existentiella frågan ”Jag – vem är det?”

Vilka av mina val, vilka av mina vägar har jag gått utifrån mitt hjärtas djupaste önskan och vilka vägar har jag bara gått för någon annan velat det?

HERREN skall göra dig till huvud och inte till svans. – Femte Moseboken 28:13

Fader, Du påminner mig om att Din vilja för mig är att vara den som leder mitt eget liv och inte den som följer efter vad andra vill, som svansen. Gör mina tankar klara och mitt hjärta rent. Gör min dag dammfri.