Varför fasta?

PrayingVarför skall man då fasta? Vad är syftet och vad är målet? Utan att veta det är det lätt att gå vilse. Att kämpa hårt till ingen nytta.

Fasta är askes. Askes är ett grekiskt ord som betyder ”övning” och övning är något man ägnar sig åt för att få färdighet. När man fastar så övar man. Precis som en idrottsman genom sina övningar blir förtrogen med sin kropp, dess begränsningar och utvecklingsmöjligheter, så blir asketen, den som övar andliga ting, förtrogen med sin själs begränsningar och möjligheter.

Idrottaren övar för att vinna sina tävlingar, asketen för att vinna ett pris som inte förgår.

Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning – de för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar. (1 Kor. 9:25)

Askesen är inte alltid lätt. Den medför ansträngning och ibland även umbäranden. Vi väljer inte denna ansträngning och genomlider inte några umbäranden om vi inte har anat att det finns något mer, någonting bättre. Så för att välja askes, så måste jag ha ögonen fästa på resultatet, på det som ännu inte syns men som jag tror att jag kan vinna genom askesen.

Precis som idrottsmannen inte skulle göra sit-ups om det inte byggde upp hans magmuskler. Han kanske inte ser begynnande magrutor efter ett träningspass, men han vet att om han enträget övar så kommer musklerna att växa fram och synas. På samma sätt behöver asketen vara medveten om att hans ansträngningar kommer att löna sig om han är enträgen i sin askes.

Just den kristna fastan brukar ges en speciell plats bland ”övningar” för att ätandet associeras med så mycket mer är simpelt näringsintag.

Ätandet är av särskilt stort intresse eftersom det är den första relation vi som barn har med vår omvärld. – Enzo Bianchi

Det är svårt att säga nej till det det goda i livet, för Gud har verkligen skapat det gott, och det är Guds mening att vi verkligen skall njuta av det. Men genom att fasta lär vi oss känna igen och lägga band på många olika begär som försöker styra oss och eftersom ätandet även i vuxen ålder har en relationsinnebörd, så lär oss fastan att inte bara att disciplinera vår kropp utan även våra relationer till andra, vår relation till det skapade och vår relation till Gud.

Fasta kan hjälpa oss att ta befälet över oss själva. Idag har vi tusen sätt att få oss själva att må bra, äta och dricka nåt gott, zappa på TVn, handla kläder, spela dataspel. Listan kan göras lång.

Alla dessa saker kan vara bra, men om vi hela tiden använder dem för att få oss att må bättre så blir vi så småningom slavar under de saker vi tycker om. När vi inte har dem, längtar vi efter dem och när vi saknar dem så känner vi oss deprimerade.

När asketen fastar och ger upp ätandet och drickandet, så utövar han eller hon makt över detta istället för att låta oss styras av sin mage och dess begär. Asketen försöker befria sig själv.

Asketen försöker att bli fri