Måttfullhet

Thomas MertonNär man väl smakat på något gott, så är det svårt att låta bli att ta en lite bit till. På samma sätt kan askesen vara. Vi ser att den är god, vi gör framsteg, och vill då precis som en atlet träna mera för att nå ännu större framsteg.
Denna föresats och vilja är god. Men den kan även vara oss till fall. Vi börjar se askesen – övningen – som om det vore självaste final matchen. Askesen blir målet och inte medlet.

Vi frestas att tro att fastan är en dygd i sig, så att icke-fasta automatiskt blir en synd. Som det är med flit kontra lättja eller medmänsklighet kontra avund. Askes kan gå till överdrift och blir då inte askes. Den blir då en motor för vårt högmod som snabbt driver oss bort från själva målet med askesen.

Ett helgon helgas därför inte bara av att fasta när han skall fasta utan också av att äta när han skall äta. – Thomas Merton

Fastan är ingen förutsättning för att Gud skall kunna verka i och med oss. Den är en hjälp för att vi bättre skall kunna närma oss oss själva. Men som i allt annat så kan vi blir frestade även av goda föresatser. Fastan är i sig ingen kardinaldygd.

Puritanen Lewis Bayly skriver i sin mycket praktiska vägledning ”The Practice of Piety” följande om fastans verkliga syfte:

Fastans verkliga syfte är inte att förtjäna Guds ynnest eller evigt liv, för det har vi endast som en Guds gåva genom Kristus, och inte heller att göra religion av helig avhållsamhet. För fasta är i sig inte en dyrkan av Gud, utan en hjälp att främja en större Gudsdyrkan hos oss. – Lewis Bayly

Måttfullhet är en ovärderlig vän när det gäller att lära sig hur och när man bör fasta. För även fastan bör hållas måttfull och inte överdriven. Äter vi för mycket och ofta så påverkar detta oss negativt – vi blir feta och trötta, Samma sak gäller fastan, fastar vi för ofta och eller för länge så blir vi kraftlösa.

Om din fiende lockar dig till överdriven askes eller till överdriven träning, så att din kropp blir svag och obrukbar, så bör du istället göra detta i mindre utsträckning. – Athanasios av Alexandria

Fasta är ett av våra verktyg i formandet av oss själva. Det är inte det enda verktyget.