The Grace of Incorruption

Donald SheehanDonald Sheehan var professorn och läraren i poesi som gjorde resan att konvertera till den Ortodoxa tron. Boken “The Grace of Incorruption” innehåller olika essäer och är indelad i två delar. Första delen sammanflätar upplevelser som Sheehan gjort på sin resa med olika citat från kyrkofäder, poeter och filosofer. Del två handlar om poesin i Psaltaren.

En fantastisk bok som har det vackra i texterna som storsegel snarare än det teologiskt djupsinniga även om det också finns där. En bok som talar till hjärtat, en bok som berör och visar på livets skörhet och Guds nåd.

 

The Grace of Incorruption