Mea Culpa – Longinus bekännelse

St-LonginusSammanhang: Är klar och haft premiär med en liten dramatiserad monolog där jag funderar kring påskens händelser utifrån en Romersk soldats perspektiv. Iförd full legionärsmundering återberättar jag St. Longinus historia i min egen tappning.

Det är en påhittad berättelse där jag tar delar ur evangeliet, delar ur St. Longinus hagiografi och delar ur min fantasi och använder dessa för att peka på vårt dagliga val – svärdet eller korset – hatet eller kärleken – själviskheten eller tjänandet.

Monologen i denna versionen tar ca: 20 minuter att framföra.

Inledning

[Entré. Marcherar in. Ställer ifrån sig skölden och furcan.]

Soldaten Longinus, Människa eller Monster

Mitt namn är Gaius Cassius Longinus, en soldat i det Romerska riket – officer i Kejsarens armé. Det var jag som gjorde det – det var jag som gjorde min plikt – det var jag som dödade Guds Son…Det bor ett monster i varje människa och det vaknar när du sätter ett svärd hans hand. [Drar svärdet] Jag har varit det monstret i 25 år nu. I 25 år har jag dödat, förgripit mig och plågat. I Syrien, i Judéen… i alla dess städer och byar. [Ser på svärdet] Är jag människan eller monstret? Jag vet inte längre… [Stoppar tillbaka svärdet i skidan]

Till Judéen, Pilatus, Sekter, Blomma

De senaste åren har varit omvälvande. När jag började se för dåligt för att vara i aktiv tjänst så blev jag förflyttad till Jerusalem i Judéen. Jag skulle samla information om de många sekterna som intrigerade mot Rom där. [Öppna väskan och ta fram pergamenten slarvigt.] Direkt underställd Pontius Pilatus, landshövdingen över Judéen, kartlade jag i fem år Kejsarens alla fiender. Tvi! [Spottar på pergamenten på marken, Tar av hjälmen]. Vissa sekter hade funnits länge, andra sekter blommade upp och försvann. Eller växte upp till ett hot och vi såg till att de försvann. [Dra hotande ut dolken ett par cm…]

Nasaréerna, Fem tusen, Gudsriket

Så var det också med Nasaréerna. Under ledning av en Galilé vid namn Jesus växte de till i norra Judéen. Först var det ingen som tog nån notis till dom, men när de samlade stora skaror, upp till fem tusen man – en hel legion, så blev de helt plötsligt en av mina angelägenheter. De strök runt på landsbygden och talade om att de skulle skapa ett ”Gudsrike”. Romarriket, med allt vad gott vi gjort i Judéen, dög inte åt dem. [Föraktfullt]

Finansiering, Helande, Försiktighet

Jag misstänkte att de finansierade sin verksamhet med pengar stulna av förrädiska tullindrivare – denne Jesus verkade ha en förkärlek till att umgås med såna. Precis som många andra sektledare påstod sig Jesus att ha undergörande krafter – trix och lurendrejeri för att bli populära. Efterhand kom dock mer trovärdiga rapporter som gjorde att jag började misstänka att denne Jesus var populär bland gudarna… Ibland händer det ju ”olyckor” som sagt… [Dra kniven och skär demonstrativt av lite av skäggtofsen och sätt tillbaka kniven] … men det var uteslutet nu för att inte misshaga gudarna.

Fälla, Fråga, Mynt, Menlös

Så efter att ha prövat allt så gillrade jag till slut en fälla. [Ta påsen ut väskan] En av mina informatörer skulle fråga Jesus om han tyckte att det var rätt att betala skatt till Kejsaren. Om han sa nej, så skulle vi kunna gripa honom direkt. Men Jesus bad honom visa ett mynt [Ta myntet ur påsen] och sen frågade han ”Vem bild är det på myntet?” – ”Kejsarens” svarade folket. Då sa han ”Ge till Kejsaren det som är hans och ge till Gud det som tillhör honom.” [Stoppa tillbaka myntet] Han hade spelat menlös som ett får och slingrat sig ur fällan som en listig orm. Ahhh – denne Jesus, hur skulle jag stoppa honom?

Förräderi, Rättegång & Via Dolorosa

Förräderiet, Jerusalem-Påsk, Gripandet, Anklaga (kung & skatt), Dom

Men det var folkets egen avundsjuka löste problemet. Jesus hade kommit till Jerusalem för att fira påsken då en av hans lärjungar förrådde honom. Jesus greps och de som var med honom flydde! [Lite föraktfullt] Prästerna ville döda honom för hädelse, så de kom släpande på honom till Pilatus. De hade inte själva makt att döma nån till döden. De anklagade honom för att vilja göra sig till kung och att förbjuda folket att betala skatt till Kejsaren. Pilatus förhörde honom och gav till slut efter för prästerna och mobben. Han lät piska Jesus och dömde honom sen till döden genom att korsfästas.

Via Dolorosa, Publiken, Bar korset, Trillar, Dåligt skick, Simon

Vaktstyrkan plöjde sig genom folkhavet och folket spottade på fångarna och skrek [Näve i luften] ”Korsfäst! Korsfäst!”. Jag gick tätt bakom Jesus och de två andra som skulle korsfästas. De stapplade sig fram med sina kors på axlarna. Efter en kort stund så trillade Jesus och kom inte upp. Han var i alltför dåligt skick efter tortyren. ”Idioter” tänkte jag när en av soldaterna försökte piska och sparka honom på fötter igen. Jag högg [grip tag i luften] tag en man som stod vid vägen och beordrade honom bära Jesus kors.

Bredvid, Nära, Döden i vitögat, In i hjärtat, Blivit

Jag hjälpte Jesus på fötter igen och sen gick jag där tätt intill den honom. Det var egentligen första gången jag såg hur han såg ut. Mina ögon var ju ganska dåliga på långt håll. Han såg mig rätt in i ögonen.
Jag är ju soldat och har många gånger stirrat döden i vitögat utan att rygga tillbaka en fot [Stå fast]. Men det var inte döden jag såg i hans ögon, det var livet. Jag har aldrig mött en sådan blick förr. [Rygga tillbaka] Det var som om han såg rätt in i mig, rakt in i mitt hjärta. Som om ingenting av det jag blivit undgick honom.

Golgata

Korsfästelsen, Skrivelse, Andra blicken, Kärlekens ögon, Hur älska?

Framme på avrättningsplatsen så lät de hammaren nagla fast honom vid träet. Pilatus hade givit mig en skrivelse att fästa på korset. Den förkunnade han brott – det stod ”Jesus från Nasaret, Judarnas Kung”. När jag spikade fast skrivelsen möttes våra blickar en andra gång. Jag hade förväntat mig att dessa ögon som min blick mötte skulle vara fulla av hat och rädsla. Men allt jag såg var kärlek. En kärlek fylld med smärta. Kärlek till mig! Hur kunde han älska en sån som jag. En soldat – hans bödel och mördare. [Smärta]

Tvivel, Skatt – Idé, Första, Skyldig till nåt, Bråkmakare, Provocerade

Blickarna han givit mig etsade sig fast. De hade anklagat honom för att förbjuda folket att betala skatt, och det var ju inte sant – det hade ju varit min idé. Nu var det väl inte den första oskyldiga mannen jag varit med om att döda. Jag brukade tänka att alla är skyldig till något, men den här gången var det annorlunda – helt annorlunda. [Ryck på axlarna] ”En bråkmakare mer eller mindre” försökte jag tänka. Men var han ens en bråkmakare? Visst, han provocerade de folkets ledare, men var han Kejsarens fiende?

Förbannar, Ord-kniv, Förlåt dem…, Förundrad, Fiende?-Guds Son?

Många gånger så skriker och förbannar de på korset oss som korsfäst och publiken som tittar på. Men orden som Jesus nu sa skar som en kniv i mitt hjärta. Han såg på oss och sa ”Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör.” Hur kan nån be sin Gud att förlåta dem som dödar dem? Ber fångar sin Gud om förlåtelse, så är det alltid för sin egen del!
Men denne Jesus bad för mig. [Förundrad] Vem var han? Mitt sinne hade varit så fyllt med ord som kuppmakare, ivrare, fiende… Jag hade förträngt alla andra ord som också sagts om honom – God, Kung, Helig och… Guds Son.

Mörka moln, Sol – Liv, Död, Jordbävning, Tecken, Guds Son!

[Peka] Vid horisonten var det mörka moln, svarta mörka moln som snart dolde solen. Det var som att i takt med att Jesus liv släcktes, så släcktes också solens ljus. Jesus ropade med hög röst “Fader, i dina händer överlämnar jag min ande.” Sedan var han död. I det ögonblicket han dog så skakade hela jorden och från bergen ramlade stora stenblock loss. Molnen, blåsten och jordbävningen var märkliga tecken. Jag såg på de häpna soldaterna i vaktstyrkan och sa “Denne var verkligen Guds Son.” De bara nickade…

Krossa ben, Spjutet, Blod och vatten, Ögon, Halsduk

Pilatus hade beordrat att snabba på döden genom att låta krossa benen på de korsfästa. När de skulle krossa Jesus ben, så sa jag ”Ni kan låta honom vara, han är redan död.” De svarade ”Men Pilatus gav order…” För att övertyga dem, så jag tog mitt spjut och stack [Stick med luft-spjut] det djupt i hans sida. ”Han är död!” sa jag bestämt och skickade bort dem.
När jag drog ut spjutet rann det ut blod och vatten och det stänkte i mitt ansikte och rann ned i mina ögon. [Ta av och visa med halsduken] Men min halsduk gned jag bort hans blod från mitt ansikte och när jag torkat bort det så kunde jag se bra igen! Till och med då han var död fanns Guds kraft i honom.

Graven

Två dagar, Jordbävning, Vaktstyrkans, Varelse, Svimmat, Graven tom!

Två dagar senare, tidigt på morgonen, skakade marken av ännu en jordbävning. När jag gick ut i staden fick jag se några soldater halvspringa mot borgen. De berättade att de hade bevakat Jesus grav på Pilatus order för att se till att ingen skulle stjäla hans kropp.
[Gestikulera] Nu berättade de att de hade sett en hel-vit varelse som det blixtrade om och att när han uppenbarade sig så hade jorden börjat skaka och de hade fallit ned som döda. När de kommit till sans igen, så hade den stora stenen som rullats för graven välts bort och graven var tom.

Mötet, Kvinnan vid Korset, Förskräckt, Maria, Smörja & Gråta, Ängel

Jag sprang. Precis innan jag kom fram till graven så stötte jag ihop med en kvinna jag kände igen. Det var en av kvinnorna som hade stått bredvid Jesus mor vid korset. Hon var förskräckt av att se mig och försökte vända och springa åt andra hållet. [Grip] Jag grep tag i henne och frågade henne vem hon var. Hon sa att hon hette Maria, från staden Magdala, och att hon vart där för att smörja Jesus kropp med olja och gråta vid hans grav… Hon berättade att en ängel från Gud uppenbarade sig i ett starkt ljussken och sa att Jesus hade uppstått från de döda.

Saknar, Tårar, Vännen och bödeln, Guds Son?, Guds Son!

Hon berättade att hon hade dröjt kvar vid den tomma graven och gråtit för hon saknade Jesus. Jag såg en tår i hennes redan rödgråtna ögon och jag kände tårarna välla upp även i mina ögon.
Här stod vi – bödeln och den mördades vän och grät över Jesus.
”Jag hörde att du sa att han var Guds son där vid korset..” sa hon prövande efter en stund.
– ”Ja.” svarade jag, ”Vilken annan skulle dö på ett sådant sätt… Han måste ha varit Guds Son.”

Marias möte, Grät, Grav, Trädgårdsmästaren, Gå och säg, Nyss, Släppte

Så sa hon att hon hade mött Jesus i trädgården utanför graven. Hon tittade mig stadigt in i ögonen som för att med sin blick understryka sanningen i det hon just sa.
Hon berättade att när hon gråtit vid graven, så hade hon hört någon bakom sig och vänt sig om. Det hade fortfarande varit gryning och hennes ögon hade varit suddiga av gråt, så hon trodde det var trädgårdsmästaren som kom. Men då sa Jesus hennes namn… Maria. Hon kände genast igen hans röst och sa “Mästare!” och gick mot honom för att omfamna honom. Jesus sa till henne att gå och säga till hans lärjungar att han hade uppstått och att han skulle fara till sin Fader i himmelen igen.
– ”När var detta” frågade jag.
– ”Precis just nyss” svarade hon
– ”Jag släppte henne och sa ”Jesus sa gå… det är bäst att du gör det…”

Maria skynda, Öppen grav, Stenen borta, Platsen Död – Liv, Jesus lever

Jag såg efter henne då hon skyndade ned mot staden, sen fortsatte jag upp mot graven. Graven var öppen precis som Maria och vaktstyrkan sagt. Den stora stenen var bortvräkt och graven var tom.
Förundrad gick jag ut ur graven och ned mot staden igen. Denna plats som skulle rymma död, förruttnelse och den slutliga hopplösheten – den blev den dagen för mig en plats för liv, hopp och glädje. Denne Jesus som jag dödat, Guds Son, levde igen.

Avslutning

Avsked, Pilatus, Packa – Hemresa

Jag gick till Pilatus och sa att jag var klar i Jerusalem nu. Min tid där var slut. Han frågade inte så mycket, men önskade mig lycka till på min färd hemåt. Jag packade mina saker och började vandra mot havet och hamnen och båten som skulle ta mig tillbaka till det hem som jag lämnade för så många år sedan.
Och här är jag nu, på väg hemåt. [Slå ut med armarna]

Funderat, Läst noteringar, Uppstått – förstår

Jag har hunnit fundera mycket på det jag varit med om de senaste dagarna [Nicka med eftertryck]. I flera år har jag samlat på information om det Jesus sagt och gjort. Jag har läst och läst den om och om igen, men det är först nu när jag vet att han uppstått som jag förstår det han sade.

Guds son, Från Fadern, 30 år, Visa och Lära oss älska, Inget ont

[Peka mot himmelen] Han är Gud Son och kom ned från sin Fader i himmelen och levde här på jorden i 30 år. Han ville visa och lära oss människor att Gud älskar oss varelser som han har skapat. Han vill oss inget ont, och han vill inte att vi skall göra varandra något ont.

Korset, Slut, Inte besegra honom, Besegrade–återvände, Segrare, Lever!

När han dog på korset trodde alla att det var slut. Alla trodde att sekten säkert skulle upplösas när deras ledare blivit så förnedrad och dödad offentligt. Men döden kunde inte besegra honom. Han steg ned i dödsriket, besegrade döden och återvände till jorden och livet som en segrare. Han lever igen. Livet segrade och döden är besegrad!

Svärdet – tjänar döden & Korset – tjänar livet

[Dra svärdet] Svärdet här, så många liv jag tagit med det… Det är ett vapen som tjänar hatet och döden – i slutändan min egen död. Genom att döda kommer jag bort från Gud som är livets Gud, kärlekens Gud som vill alla människor väl.
[Ta furcan. Ta loss filten & väskan] Men korset här, som jag bär på… Det är ett redskap som tjänar livet – i slutändan mitt eget liv. Jesus visade att om jag med med mitt liv tjänar andra människor, så kommer jag närmare Gud – livets och kärlekens Gud. Jag får samarbeta med Guds kärlek till alla människor.

Valet – svärd/kors, Ta liv eller tjäna med liv, Ta mitt kors, Sant

[Visa svärd och furca, sträck ut armarna brett som ett kors] Jag står inför ett val – svärdet eller korset. Att ta andras människors liv eller att tjäna andra människor med mitt eget liv.
Jesus sa en gång att vi skall ta vårt eget kors och följa honom. Den som bara tänker på sitt eget liv skall mista det, och den som tjänar andra med sitt liv för Jesus skull skall finna det verkliga livet.
Jag tror nu att det är sant!

Slutbön – Hjälp välja livet

[Fall ned på knä] Gud – du som är Jesus Fader – hjälp mig att välja den väg som din Son visade. Hjälp mig att lägga ned mitt svärd [Släpp svärdet] och ta mitt kors [Fatta korset (furcan) med bägge händerna] och följa dig – att lägga bort döden och hatet – och så – att välja livet och kärleken.