St. Jakobsbrev 3

St JamesIntro

Jag tror inte att denna predikan kommer bli så lång som mina förra. Så ni som tänkt på det kan andas ut. :-) Den kommer heller inte bli så teologisk. Så ni som fruktat det kan också andas ut. :-)

Vi skall idag fortsätta vår serie om Jakobsbrevet.

Jakobsbrevet

Jakobsbrevet är ett av de ”allmänna” breven i Bibeln och är alltså inte är skriver till nån speciell församling eller person. Det är en undervisning som var tänkt för en bredare läsekrets. Det är skrivet av en ”Iakōbos” (ē-ä’-kō-bos) som presenterar sig som ”Guds och Herren Jesu Kristi tjänare” (Jak 1:1). Vem han var vet man inte säkert, men Kyrkan identifierade honom väldigt tidigt med Jesus släkting (halvbror) Jakob som var Jerusalems första biskop.

Jakob var som ni vet, precis som Jesus övriga släktingar, i början skeptisk till Jesus (Joh 7:5) men när Jesus efter sin död och uppståndelse visade sig för honom (1 Kor. 15:7) så anslöt han sig till Apostlarna och kom snabbt att räknas som en av stöttepelarna i Jerusalem församlingen (Gal. 2:9). Vid det första apostlamötet i Jerusalem år 50 så var det han som ledde samlingen och meddelade dess kanon och resultat.

Brevet är ett av dessa som Kyrkan i början hade svårt att förhålla sig till av olika anledningar. Det finns t.ex. inte med i den första Bibel-kanon (Muratoris kanon) som sammanställdes, men framåt 200-talet började kyrkofäderna att använda och hävda dess kanocitet och år 397 blev det en del av den kanon som ligger till grund för vår Bibel.

Brevet i sig innehåller inga teologiska förstasidesnyheter, utan ligger helt på det praktiska planet. Det är en starkt etisk och moralisk text, och det kanske mer är en avhandling än ett brev egentligen. Men det tar upp flera olika frågor som har med kristet vardagsliv att göra, så det är för oss en mycket nyttig lösning.

När vi idag fortsätter att läsa, så har vi redan fått höra att:

  • Vi frestas av olika begär och beskyller Gud för detta ibland. Begäret föder i sin tur synd. (Jak 1:2-18)
  • Vi behöver vara ordets görare och inte bara lyssna till en massa bra undervisning. Syftet är förändring och att sätta i rörelse (Jak. 1:19-27)
  • Alla människor är lika inför Gud och vi behöver handla så också. (Jak. 2:1-13)
  • Vi har fått höra att ”Tro kommer i platta paket” och att vi behöver handla så som vi tror. Nyckeln till tro är en insexnyckel! (Jak. 2:14-26) Vi behöver samverka med Guds nåd!

Dagens text

Så vi läser dagens kapitel, det är ganska kort.

Mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi skall få en strängare dom. Vi begår alla många fel. Om någon inte felar i sitt tal, är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han skall lyda oss, styr vi också hela hans kropp. Se också på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styrs de dit rorsmannen vill med ett mycket litet roder. Så är också tungan en liten lem men kan skryta över stora ting. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. En sådan eld är tungan, en värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter tillvarons hjul i brand och är själv antänd av Gehenna.

Alla slags fyrfotadjur, fåglar, kräldjur och vattendjur låter sig tämjas och har blivit tämjda av människan. Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift. Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. Inte kan väl en källa från samma åder ge både sött och bittert vatten? Mina bröder, inte kan väl ett fikonträd bära oliver eller en vinstock fikon? Inte heller kan en salt källa ge sött vatten.

Är någon bland er vis och förståndig, då skall han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande. Men bär ni på bitter avund och stridslystnad i ert hjärta, skall ni inte skryta och tala emot sanningen. En sådan vishet kommer inte ovanifrån utan är jordisk, oandlig, ja, demonisk. Ty där avund och stridslystnad råder, där råder också oordning och allt som är ont. Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid. (Jak. 3)

Tungan

Hela kapitlet handlar om hur vi använder vår tunga. Ett tung-t kapitel. Jakob pekar på svårigheten vi har att rätt använda tungan och konsekvenserna av att använda den fel. Han uppmanar och förmanar oss att fundera över vad vi säger och hur vi säger det. I bilder undervisar han oss och han menar att det är vår fullkomlighet som står på spel (Jak. 3:2 jmf, Matt 5:48)

Betsel (Jak. 3:3) och Roder (Jak. 3:4)

Jakob menar att tungan, vårt tal, avgör vart vi styr vår kosa. Hästen som styrs av betslet och båten som styrs av rodret är bilder på något stort som styrs av något litet. Det jag kom att tänka på här är liknelsen om punden eller talenterna (Matt 25:14-30). Där talas det om att vara trogen i det lilla, så hamnar man i ”Faderns glädje”, eller om man inte är trogen i det lilla, så hamnar man nån annan stans.

Det du säger spelar roll! Jakob vill trycka in det i oss genom sina liknelser. Gnugga in det. Man kan ju tänka att det inte är så ”farligt” att säga si eller så, men det är att leka med elden (Jak. 3:5-6) säger Jakob. Det var kanske inte så illa ment, men det kan ta sig hemska uttryck.

En studie i England visar att minst 50% av alla självmord bland unga har med mobbing att göra (http://www.bullyingstatistics.org/content/bullying-and-suicide.html) och att de som mobbas tänker dubbelt till nio gånger så ofta på att ta livet av sig (http://news.yale.edu/2008/07/16/bullying-suicide-link-explored-new-study-researchers-yale).

Ord, sagda eller skrivna på socialmedier, dödar. På riktigt. Tungan har den makten

Men har vi makt över tungan? Jakob är ganska pessimistisk. ”Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift.” (Jak 3:8). Samtidigt menar han att det inte kan få va så att vi både prisar Gud och förbannar människor med den. Så skall vi ge upp? Resignera med en tung suck och ett ”Det går inte!” ?

Vad beror det på att vi säger elaka saker, saker som kommer direkt från ”Gehenna”? Bilden av Gehenna är ganska intressant. Gehenna, eller ”Hinnons sons dal” (2 Krön 28:3) som det betyder, är en liten dal som ligger strax öster om Jerusalem där kung Ahas eldade upp sina barn som ett offer till sina nya gudar som han skaffat sig när han övergivit Herren.

Om man tar ordet Gehenna i sin ursprungliga kontext, ”en dal där de som övergivit gud offrar det som de borde hålla mest av för att själv komma i bättre dager inför gudarna och andra”, så kommer man nog ganska nära den mening som vi kan hitta hos Jakob.

Är det så med våran tunga? Vi skvallrar för att visa att vi vet mest? Vi trycker ner för att själva komma ”högre”? Vi skäller för att visa vår makt? Vi surar för att genomdriva vår vilja?

Sen går vi till kyrkan och sjunger ”Ära till ditt namn du vår Gud, ära till ditt namn” ?. När allt annat vi säger sjunger på sången ”Ära till Mitt namn, Ära till Mitt namn” ?

Så kan vi inte ha det säger Jakob. För att tala illa om någon skadar tre personer, den som talar, den som lyssnar och den som det onda talet gäller.

Vad lär oss då Bibeln om den ädla konsten i tungdressyr? Kan vi titta på kristna män och kvinnor som levt innan oss? För detta måste ju ha vart ett problem redan innan det fanns nån Facebook?

Tungdressyr.

För att få nån ordning på något, vad det än må vara, så behöver man ta reda på dess orsak. Du kan inte t.ex klistra på ett extra lager badrumsmatta för att komma till rätta med mögeldoften i badrummet. Det kanske funkar ett par dagar, men sen trampar du med foten genom golvet. För det var ruttet… Nej, man måste veta vad det beror på först, sen kan man åtgärda problemet. För att slippa den dåliga luften i längden måste man hantera orsakerna.

Orsaken

Orsaken till att vi talar illa, om vi tänker efter lite, är ganska lätta att hitta men svåra att göra något åt – våra sinnesintryck. Man kan säga att det inte finns någon synd som kommer ut ur en människa som inte först kommit in genom ögonen eller öronen. Eva hörde ormen och såg frukten – och åt (1 Mos 3:6). Det är så den funkar. Vi blir förgiftade utifrån. Gehenna, dalen som ligger utanför den heliga staden, sätter eld på tungan. Eller för att uttrycka det annorlunda, Världen tränger sig in Guds heliga tempel – ditt hjärta.

Så om det nu är så som Jakob skriver, att tungan är hela vår kropps roder så behöver vi som använder den få en hel del navigationsundervisning, eller hur? Vi behöver bli duktiga navigatörer så att vi inte styr hela vårt liv på grund. Eller kör in i nån annan när det är grov sjö och tillvaron gungar som mest.

Jesus undervisning

Jesus säger att har du problem med vad du ser, ta bort seendet (Matt 5:29). Oerhört enkelt egentligen. Genialiskt. Kan du inte se på frukten utan att synda – SÅ GÖR INTE DET! Vakta ditt hjärta på det från Gehenna som vill tränga in och fördärva.

Om man får hänvisa till en känd katolsk predikant, Ulf Ekman, så hörde jag en mycket humoristiskt uppmålad berättelse av honom om en man som blev förförd av en vacker kvinna och börjar komma med ursäkter. ”Men hon tog ju av sig kläderna… Hon släckte ljuset… Hon satte på förförisk musik… – vad skulle jag göra??? – SPRING FÖR LIVET!” sa Ekman. Det ligger mycket i det. Spring för livet.

Det finns mycket läst bok i ämnet som heter Philokalia. Det är en samling texter från mästarna i att vakta på sina sinnen, munkarna och nunnorna. De som genom åratal av träning (askes) har kommit en bit på vägen.

Jag tänkte, att istället för att själv hitta på nåt botemedel, peka på tre saker många av dessa ofta nämner och som vi kanske kan ta till oss:

  • Impulskontroll (tala inte direkt ”räkna till tio”)
  • Välj umgänge (umgås inte med människor som talar illa om andra)
  • Vaksamhet (varje timma, tänk på de ord du sagt och be Gud om förlåtelse och hjälp till bättring)

Ett annat tips som Jesus ger oss är detta: ”Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda.” (Matt 6:6) Varför skall vi gå in i vår kammare? Det finns två orsaker. Jesus nämner de ena – för att komma tillrätta med vårt högmod. Den andra är denna – i kammaren har du redan vunnit tre av fyra segrar – den över ögonen, den över öronen och den över tungan. Den sista kampen – vårt högmod finns kvar.

Högmod – ett bildligt Gehenna. En plats som kräver offer. En plats där vi offrar vårt hjärtas frid, vårt goda samvete, våra relationer. Som får oss att visa upp vår präktighet i gathörnen, som gör oss till vitkalkade gravar, som antänder vår tunga att säga elaka saker om andra, som får oss att skriva föraktfulla inlägg på sociala medier.

Det är en svår kamp. Impulskontroll, rätt umgänge och vaksamhet skyddar dig och i kammaren går det att göra framsteg för utan bränsle från sinnena så går den att vinna även kampen mot högmodet säger asketerna.

Bön

Helige Fader, du ser den kamp vi har att föra mot vårt kött, mot vår tunga, mot vårt högmod. Vi tackar dig för din Son Jesus och vad han lär oss, vi tackar dig för din Helige Ande som hjälper oss. Hjälp oss att vara vaksamma på vår tunga, hjälp oss att få god vänner som bygger upp oss, hjälp oss att inte direkt tala illa utan räkna till tio. Dra oss till vår kammare där vi kan få närma oss dig för att få helande för vårt högmods skull. Amen.

Förbehåll: Detta är en undervisning jag hållit ”live” och denna text var mitt manus. Jag frångår ofta manus när jag undervisar, så denna nedskrivna undervisning var med all säkerhet inte den jag höll ”live”. (Ords. 16:1)