Uppståndelsen

Bakgrund – Detta är en liten text som jag blev ombedd att skriva för en kolumn i lokaltidningen.

Om Kristus har uppstått från de döda – då spelar inget annat någon roll.
Och om Kristus inte har uppstått från de döda – då spelar inget annat någon roll.

Ordens är kyrkohistorikern, teologen och Yale professorn Jaroslav Pelikans och de pekar på den centrala roll som Kristus uppståndelse har för människan.

Är det sant att han uppstod och alla de människor som vittnar om att han gjorde det talar sanning så får detta faktum då en oerhört stor roll för människans existens. Döden är inte slutet! Det finns en väg igenom dödsskuggans dal. En gryning på andra sidan och det finns en som gått före och visar på vägen. Det finns något som är större än människan och som kan ge våra liv och vår död en mening och riktning bortom det som just för dagen kittlar våra sinnen och som för oss dit vår näsa pekar. Det är detta som blir den centrala sanning i livet här på jorden och som alla andra sanningar får förhålla sig till.

Men om det inte är sant då? Om det var nån sorts masshysteri som drabbade Judéen för 2000 år sen och allt är lögn. Ja då har döden sista ordet och vårt materiella universum är nog allt. Livet vi lever här blir en del i slumpens gigantiska maskineri som mekaniskt mal ned föregående generationer i glömskans mylla. Vår moral och våra värderingar saknar en absolut nollpunkt och flyter omkring på det populistiska åsiktshavet – det som känns rätt för mig just idag. Men det spelar egentligen ingen roll för om några år har det kommit nya människor, nya åsikter och nya sanningar…

Den helige Aposteln Paulus skriver ett längre stycke om detta i sitt första brev till församlingen i staden Korinth. “Det allra viktigaste” kallar han det som han skriver i det stycket, det som så stilfullt sammanfattas i citatet av Jaroslav Pelikan. Det allra viktigaste. Det som allt annat står och faller med. Det som allt annat behöver relatera till. Universums och människans pivotpunkt. Sanningarnas sanning. Det är denna:

“Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade.” (1 Kor. 15:20)