Den Goda Kampen

Bakgrund – Detta är en liten text som jag blev ombedd att skriva för en kolumn i lokaltidningen.

”Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron.” – Andra brevet till Timoteus 4:7

Utanför ingången till kyrkan stod det en rollator. Ibland står där två och någon enstaka gång har jag sett tre stycken. Fullbordandet av loppet ser olika ut för alla människor, men det finns en skönhet i just rollatorns vittnesbörd som berör mig djupt.

Loppet som rollatorns ägare fortfarande löper och den goda kampen som fortfarande utkämpas om dennes hjärtas herradöme pågår där inne i kyrkan. Inte bara där, utan varje dag, varje stund, i varje människas liv. För vissa kanske det blir ett långt lopp, för andra ett kortare, men det finns en god kamp att kämpa för oss alla.

Ordet som Bibeln använder för att beskriva kampen, gott, är ett ord som också betyder vackert. Samma ord använder Gud när han reflekterar över det han i världens gryning har skapat – det var gott, det var vackert.

Och det finns en djupare skönhet i att genom livet, hur det än ter sig, bevara tron och förbli Gud trofast. Att i motgångens tid inte släppa taget utan som St. Paulus skriver – kämpa – hålla fast – och med Guds, och kanske en rollators hjälp, övervinna det onda med det goda, det otäcka med det vackra, och vandra hela den sträcka som är utmätt åt oss med en bevarad tro.

St. Paulus allegori målar upp ett lopp, en tävling där det finns ett pris att vinna, en segerkrans till den som tar sig i mål. I de lopp som vi och våra medmänniskor löper får vi vara varandras publik. Så låt oss då och då uppmuntra varandra med ett ”Kämpa på!” eller ”Heja!” när vi se att en medlöpare i detta livets lopp ser trött ut eller kanske har förlorat målet ur sikte.

Och låt varje rollator parkerad utanför eller inne i en kyrka bli till en påminnelse och en uppmuntran om en kämpe som, utan att ge upp, enträget kämpar vidare för att vinna det som ligger på andra sidan målsnöret.