Böcker

Böcker är en stor källa av visdom att ösa ur. Här är några av de böcker som på olika sätt hjälpt mig en bit på vägen. Närmare Kristus.