Musik

Jag tycker mycket om musik. Det berör mig. Det finns sånger och körer till vilka jag gråter varje gång jag hör dem.